Wpływ środowiska na DNA – nowa technika badań

Wpływ środowiska na DNA – nowa technika badańNaukowcy z BBSRC oraz Wellcome Trust Sanger Institute Single Cell Genomics Centre opracowali nową technologię, która pozwala badać wpływ środowiska na ludzkie DNA. Technika umożliwia mapowanie wszystkich markerów epigenetycznych w kodzie genetycznym obejmujących pojedynczą komórkę.

Przewiduje się, że znajdzie ona szerokie zastosowanie w leczeniu różnych chorób, takich jak rak czy bezpłodność. Markery epigenetyczne określają właściwości materiału genetycznego, decydując o położeniu poszczególnych genów w obrębie genomu oraz pełnią rolę „pamięci komórkowej”. Nie zmieniają sekwencji DNA, ale rejestrują wszelkie doświadczenia danej komórki, które pozostają nawet po jej śmierci. Lokalizacja markerów stanowi o tym, czy dany gen zostanie „włączony” lub „wyłączony”, a w rezultacie warunkuje rozwój komórek. Odmienna aktywność genów sprawia np., że komórki mózgu będą różnić się od komórek skóry. Okazuje się jednak, że na zjawiska epigenetyczne równie istotny wpływ mają czynniki środowiskowe, do których zalicza się m.in. dieta. To one określą miejsce danego markera w DNA, a w dalszej perspektywie wpłyną na stan zdrowia organizmu. Możliwość zidentyfikowania wszystkich zjawisk epigenetycznych obejmujących pojedynczą komórkę pomoże naukowcom zrozumieć mechanizmy związane z powstawaniem chorób nowotworowych oraz przyczyni się do rozwoju różnych metod leczenia, a w tym terapii komórkami macierzystymi. Do tej pory badania epigenetyczne prowadzono głównie na myszach. Nowa technika umożliwi studiowanie procesów epigenetycznych również na ludziach.

.
Artykuł opublikowany w Nature Methods opisuje technologię analizy metylacji DNA, a więc procesu będącego jednym z kluczowych markerów epigenetycznych, polegającego na dołączaniu się do DNA grup metylowych. Metoda wykorzystuje związek chemiczny zwany wodorosiarczanem, którego zastosowanie ujawnia obecność wspomnianej metylacji. Umożliwia to z kolei sekwencjonowanie, a więc odczytanie kodu genetycznego. Metoda pozwala na analizę zjawisk epigenetycznych zachodzących w pojedynczych komórkach na wczesnym etapie ich rozwoju, dzięki czemu jest ona dużo dokładniejsza. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że techniki stosowane dotychczas pozwalały jedynie na badanie całych grup komórek. Dzięki nowej metodzie oznaczania zjawisk epigenetycznych możliwe stanie się przygotowanie skuteczniejszych metod leczenia wielu schorzeń, z rakiem i bezpłodnością włącznie.

.

Uwaga! Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie informacyjny – nie wykonujemy opisanego wyżej badania.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą testów DNA!

18 sierpnia 2014


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej informacji na temat samego badania lub mają inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłatnym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w godzinach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedziałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 18/05/2015