Wprowadzamy System zarządzania jakością w Laboratorium ISO 17025: 2005

Informujemy Państwa, że w kwietniu 2015r. rozpoczęliśmy działania związane z uzyskaniem certyfikatu akredytacji potwierdzającego zgodność stosowanego systemu jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO/EC 17025:2005. Norma ta bardzo restrykcyjnie reguluje ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Akredytację w tym zakresie posiadają zwykle Zakłady Medycyny Sądowej.

Data publikacji: 25/05/2015