Analiza 24 markerów DNA

Dlaczego warto badać 24 markery DNA?
Tym co daje Państwu analiza 24 markerów DNA jest tak naprawdę pewny wynik – nawet wówczas, gdy w badaniu nie bierze udziału matka. To obecnie najszersze badanie ojcostwa i tym samym dające najpewniejszy rezultat.

Kiedy analiza 16 markerów DNA to za mało?

Do każdego badania na ojcostwo wykonywanego w testDNA Sp. z o.o. stosowane są zaawansowane obliczenia statystyczne. Za ich pomocą ustalane jest prawdopodobieństwo ojcostwa danego mężczyzny w stosunku do badanego dziecka. Laboratorium korzysta z bazy zawierającą populację polską, ale posiada też inne bazy populacyjne, z których korzysta, kiedy badani są  obcokrajowcy. W przypadku wykluczenia ojcostwa wynik wynosi zawsze 100%. Natomiast w przypadku potwierdzenia wynosi on zawsze powyżej 99,9999%. Tak wysokie prawdopodobieństwo jest możliwe do uzyskania właśnie m.in dzięki analizie 24 markerów DNA. Analiza dokonywana w takim zakresie pozwala również na wykonanie badania w kierunku ustalenia ojcostwa bez obecności matki. Test na ojcostwo na 24 markerach DNA z udziałem domniemanego ojca i dziecka pozwoli na wydanie pewnego i jednoznacznego wyniku.

.

Analiza 24 markerów DNA ma zastosowanie w sytuacji, gdy w teście na ojcostwo biorą udział tylko mężczyzna i dziecko (badanie bez udziału matki). W przypadku badań wykorzystywanych do celów prywatnych ma to miejsce stosunkowo często. Dzięki analizie aż 24 markerów można uzyskać w takiej sytuacji 100% wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii wynik, który potwierdza ojcostwo, powinien być wydany z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%. Wtedy taki wynik określa się jako „prawdopodobieństwo graniczące z pewnością”. Analiza mniejszej liczby markerów DNA przy badaniu tylko mężczyzny i dziecka może nie wystarczyć, by uzyskać potwierdzenie ojcostwa z zalecanym prawdopodobieństwem i by wydać jednoznaczny rezultat. W sytuacji kiedy prawdopodobieństwo ojcostwa jest niższe niż 99,9999%, zaleca się rozszerzenie badania o większą liczbę markerów lub włączenie do testu materiału od matki.<span class="su-quote-cite"><strong>Dr Paulina Wolańska-Nowak, ekspert ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki, testDNA Laboratorium Sp. z o.o.</strong></span>

Co w sytuacji, gdy prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi poniżej 99.9999%?

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii pewne wyniki potwierdzające ojcostwo to takie, które uzyskują prawdopodobieństwo ojcostwa powyżej 99,9999%. W genetyce sądowej taki wynik określany jest jako „prawdopodobieństwo graniczące z pewnością”. Nasze laboratorium nie wydaje wyników z niższym prawdopodobieństwem.

 

Jeśli laboratorium uzyskuje prawdopodobieństwo ojcostwa niższe niż 99.9999%, co zdarza się przy analizie 16 markerów DNA, do wydania pewnego wyniku konieczne jest rozszerzenie analizy o dodatkowe markery lub włączenie do badania  materiału od matki. Może się wtedy okazać, że wynik ulegnie zmianie. Zlecając test na ojcostwo warto więc dopytać laboratorium, z jakim prawdopodobieństwem wydawane są wyniki potwierdzające ojcostwo.

,

Kiedy analiza 16 markerów DNA jest “niewystarczająca”?

Analiza 24 markerów DNA jest rekomendowana w szczególności, gdy w badaniu nie bierze udziału matka. Tak jest  bardzo często przy testach prywatnych. Rozszerzenie liczby badanych markerów do 24 może  w niektórych przypadkach nawet zmienić wynik badania.

Zdarzają się również sytuacje, gdy po badaniu 16 markerów DNA, laboratorium uzyskuje wynik niejednoznaczny. Dzieje się tak np. gdy u dziecka doszło do jakiejś mutacji w genie. Taka mutacja nie oznacza choroby genetycznej i nie ma żadnego wpływu na zdrowie dziecka. Sprawia jednak, że jego kod genetyczny różni się od kodu genetycznego rodziców. W takiej sytuacji dopiero rozszerzenie analizy o dodatkowe markery pozwala uzyskać pewny wynik.

Czym są markery DNA i jak je dziedziczymy?

Markery genetyczne to miejsca na DNA, które są charakterystyczne dla danej osoby. Każdy z nas połowę swojego materiału genetycznego dziedziczy po matce, a drugą połowę po ojcu. Dlatego też na wyniku badania DNA na ojcostwo poszczególne markery opisane są dwiema liczbami – jedna z nich powinna pochodzić od ojca a druga od matki.

Zgodność markerów DNA – wynik potwierdzający ojcostwo*

Tabelka-markery

 

*Istotne jest to, aby jedna liczba z pary u dziecka odpowiadała jednej liczbie u ojca. Nie ma znaczenia czy znajduje się ona po prawej czy po lewej stronie w kolumnie.

Co zyskują Państwo dzięki analizie 24 markerów DNA?

Dokładniejszy wynik badania

Test ojcostwa oparty o 24 markery DNA pozwala potwierdzić ojcostwo z jeszcze większym prawdopodobieństwem, które wynosi wówczas ponad 99,9999%. Tylko takie prawdopodobieństwo (lub wyższe) pozwala według Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii potwierdzić ojcostwo.

Jednoznaczny rezultat

W sytuacji, gdy w badaniu nie bierze udziału matka zdarza się, że uzyskany wynik jest wstępnie niejednoznaczny tzn. w jakimś markerze (1 czy 2) nie ma zgodności pomiędzy dzieckiem a ojcem. W pozostałych markerach jest natomiast zgodność. Może się tak zdarzyć np. wówczas, gdy u dziecka wystąpi mutacja w jednym z genów. Rozszerzając analizę do 24 markerów DNA zmniejsza się ryzyko konieczności włączenia do badania matki.

Analiza 24 markerów DNA


Bezpłatna rozmowa. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 6 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, soboty: 9.00-17.00

 

Wszystkie artykuły
Back to Top