Badanie genetyczne na hemochromatoz臋 pierwotn膮 鈥 3 mutacje w genie HFE (C282Y, H63D, S65C). Pewna diagnoza.

Badanie DNA pozwala wykry膰 hemochromatoz臋 nawet w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Dzi臋ki temu mo偶esz zachowa膰 zdrowie!

 • jedyne badanie, dzi臋颅ki kt贸re颅mu mo偶颅na wyk颅luczy膰 lub potwierdz颅i膰 hemochro颅ma颅toz臋 pier颅wot颅n膮 typu I 鈥 odpowiedzial颅n膮 za 95% przy颅pad颅k贸w zachorowa艅,
 • najszyb颅szy spos贸b na postaw颅ie颅nie pewnej diag颅nozy 鈥 unikniesz w膮t颅pli颅wo艣颅ci i zb臋d颅nych bada艅, a zyskasz pewno艣膰 i wiedz臋, jak zad颅ba膰 o swo颅je zdrowie,
 • badanie jest bezbolesne 鈥 pr贸bk膮 jest wymaz z policz颅ka, kt贸ry mo偶颅na pobra膰 samodziel颅nie, bez wychodzenia z domu,
 • pewny wynik 鈥 lab颅o颅ra颅to颅ri颅um testD颅NA ma 15 lat do艣wiad颅czenia na rynku, zobacz nasze cer颅ty颅fikaty i opinie pac颅jen颅t贸w.

Kup badanie on-line 鈥 to proste!

Zestaw do pobra颅nia pr贸b颅ki wy艣le颅my pod wskazany przez Ciebie adres. Pr贸bk臋 do bada颅nia pobierzesz samodziel颅nie 鈥 to naprawd臋 proste. Two颅je pr贸b颅ki zostan膮 obj臋te bezp艂at颅n膮 gwarancj膮 na wypadek niepraw颅id艂owego pobra颅nia 鈥 100% bez颅piecze艅st颅wo. Po odbi贸r pr贸b颅ki zam贸w bezp艂at颅nego kuri颅era.

To wszys颅tko! Resz颅ta nale偶y do nas 鈥 po 15 dni颅ach dosta颅niesz pewny wynik bada颅nia!

..
img  

Czy badanie genetyczne na hemochromatoz臋 jest dla Ciebie? Zobacz, kiedy zaleca si臋 je wykona膰:

 • je艣li masz pod颅wy偶s颅zony poziom 偶elaza,
 • je艣li masz pod颅wy偶s颅zon膮 fer颅ry颅tyn臋, WST lub obni偶one TIBC,
 • je艣li obser颅wu颅jesz niepoko颅j膮ce objawy o nieustalonej przy颅czynie: przewlek艂e zm臋cze颅nie, os艂a颅bi颅e颅nie, wypadanie w艂os贸w, b贸le staw贸w, b贸le brzucha, cz臋ste infekc颅je,
 • je艣li lekarz pode颅jrze颅wa u Ciebie hemochro颅ma颅toz臋,
 • je艣li cho颅ru颅jesz na chorob臋 przewlek艂膮 i nie znasz jej przy颅czyny, a doty颅chcza颅sowe lecze颅nie nie przynosi poprawy samopoczu颅cia. Chodzi o: chorob臋 w膮tro颅by, cukrzy颅c臋, RZS, zwyrod颅nienia staw贸w, aryt颅mi臋 i niewydol颅no艣膰 ser颅ca, zaburzenia hor颅mon颅alne,
 • je艣li kto艣 w rodzinie cho颅ru颅je na hemochro颅ma颅toz臋 lub jest nosi颅cielem mutacji w genie HFE,
 • je艣li po pros颅tu chcesz mie膰 pewn膮 wiedz臋, czy powiniene艣 szczeg贸l颅nie uwa偶a膰 na poziom 偶elaza (nawet je艣li wyni颅ki bada艅 krwi s膮 jeszcze w normie).

Co m贸wi lekarz?

Badanie na hemochromatoz臋 鈥 4 korzy艣ci:

 • Masz pewn膮 i szy颅bk膮 diag颅noz臋 鈥 wiesz, co dalej robi膰, oszcz臋dza颅sz czas, pieni膮dze i ner颅wy.
 • Dzi臋颅ki pewnej diag颅nozie mo偶esz zacz膮膰 dzi颅a艂a膰, zan颅im pojaw颅i膮 si臋 pier颅wsze dotk颅li颅we objawy nad颅mi颅aru 偶elaza, dzi臋颅ki czemu zachowasz zdrowie.
 • Je艣li ju偶 odczuwasz niepoko颅j膮ce objawy 鈥 mo偶esz je zatrzy颅ma膰, a niek颅t贸re z nich nawet cofn膮膰, odzysku颅j膮c dobre samopoczu颅cie.
 • Znasz przy颅czyn臋 pod颅wy偶s颅zone poziomu 偶elaza i z艂ego samopoczu颅cia 鈥 wresz颅cie b臋dziesz pod opiek膮 jed颅nego spec颅jal颅isty, kt贸ry kom颅plek颅sowo poprowadzi Two颅je lecze颅nie.
 • Mo偶esz zad颅ba膰 o zdrowie swoich najbli偶szych 鈥 hemochro颅ma颅toza jest dziedz颅icz颅na i ist颅nieje du偶e praw颅dopodobie艅st颅wo, 偶e jej gen maj膮 r贸wnie偶 Two颅je dzieci, rodze艅st颅wo czy rodz颅ice.

 

Data publikacji: 06/11/2018, Data aktualizacji: 18/01/2019