Czy to mój wnuk? Prosty sposób na sprawdzenie

Jako babcia lub dziadek znaleźliście się Państwo w sytuacji, gdzie potrzebujecie dowodu, że wasz wnuk rzeczywiście jest z Wami spokrewniony? Zastanawiają się Państwo, czy można ustalić pokrewieństwo pomiędzy dziadkami a wnukiem lub wnuczką? Tak,  jest to możliwe i to bez włączania do badania próbki od biologicznego ojca.  Poniżej opisujemy Państwu w jaki sposób mogą Państwo wykonać badanie DNA i zyskać 100% pewność.

Kiedy dziecko jest chłopczykiem:
>
Kiedy dziecko jest chłopczykiem

badanie dziadków i wnuka

Badanie DNA dziadka i wnuka jednoznacznie potwierdza biologiczne pokrewieństwo pomiędzy nimi.

Taki przypadkiem zajmowało się testDNA Laboratorium Sp. z o.o.:
Bardzo zamożny mężczyzna zginął w wypadku samochodowym pozostawiając nieślubne  dziecko. Rodzina zmarłego nic nie wiedziała na temat istnienia dziecka. Po pewnym czasie do rodziny zmarłego zgłosiła się matka dziecka (kochanka zmarłego mężczyzny) z żądaniem o włączenie jej syna do spadku po zmarłym mężczyźnie.
Czy w takiej sytuacji możliwe jest ustalenie, że chłopiec rzeczywiście był dzieckiem zmarłego mężczyzny?

Odpowiedź:
Tak, jest możliwe wykonanie badania DNA.

Co zrobiono w tym przypadku:
Rodzina zmarłego poinformowała pracowników laboratorium, że żyje jeszcze jego ojciec. Dlatego też zaproponowano im wykonanie analizy chromosomu Y. Dlaczego? Ponieważ każdy ojciec przekazuje swoim synom chromosom Y (mają go tylko mężczyźni). Synowie ten sam chromosom Y przekazują z kolei swoim synom i tak z pokolenia na pokolenie.
W laboratorium przebadano próbkę od dziadka i dziecka (potencjalnego wnuka). Okazało się, że te dwie osoby miały taki sam profil chromosomu Y, co oznaczało, że z wysokim prawdopodobieństwem są ze sobą spokrewnieni.
>

Kiedy dziecko jest dziewczynką

badanie dziadków i wnuka

Badanie DNA wnuczki oraz babci i dziadka potwierdzi lub wykluczy, że ojcem dziewczynki jest ich syn.

Taki przypadek badano w laboratorium:
Bezrobotny mężczyzna żyjący w nieformalnym związku spłodził dziecko- dziewczynkę, której potem się wyparł . Matka nie mająca zbyt dużych środków do życia pozwała rodziców mężczyzny o alimenty. Sprawa toczyła się przez Sądem Rodzinnym, który to zlecił nam badanie sprawdzające czy dziewczynka jest wnuczką rodziców mężczyzny.

Odpowiedź:
Tak, jest możliwe wykonanie badania na podstawie próbek od wnuczki i dziadków.

Co zrobiono w tym przypadku:
Jako, że dziecko było płci żeńskiej i nie można było wykonać badania pod kątem chromosomu Y, pobrano próbki od dziecka oraz babci i dziadka a następnie ustalono ich profile DNA (to samo laboratorium robi przy testach na ojcostwo). Dodatkowo badanie to rozszerzono o specjalistyczną analizę statystyczną, która bardzo dokładnie określiła czy wnuczka jest spokrewniona z dziadkami.

Z takimi i innymi przypadkami laboratorium spotyka się bardzo często. Mamy bardzo duże doświadczenie w rozstrzyganiu czy dane osoby należą do jednej rodziny. Oprócz specjalistów mających praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu takich analiz, dodatkowo wykorzystuje profesjonalne programy dokonujące obliczeń.


zadzwoń teraz

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

Marcin Kliś

Marcin Kliś

Joanna Musiał

Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

Ewelina Czernachowska

Ewa Przeliorz

Ewa Przeliorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 20/12/2021