Genetyczne korzenie

Łącząc genealogię z genetyką stworzono nową dziedzinę badawczą, która udostępniła większe możliwości ustalenia pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy ludźmi.

Genealogia genetyczna- jak to działa?

Genealogia genetyczna pozwala na uzyskanie nowych źródeł informacji, koniecznych do weryfikacji rodzinnych więzi, potwierdzenia wspólnych nazwisk czy też określenia powiązań w prostej linii ojcowskiej lub matczynej. Dzięki połączeniu genealogii z genetyką możliwe jest wzbogacenie tradycyjnych metod poszukiwania swoich krewnych.

W trakcie analizy DNA możemy określić, czy dane osoby dzielą wspólnych przodków oraz wytyczyć trasę migracji danych grup ludzkich charakteryzując ich historie na setki pokoleń wstecz. Aby uzyskać takie informacje wykorzystujemy dane dostępne w specjalistycznych bazach danych. Wyniki naszych badań przedstawiane są wtedy w formie mapki, z zaznaczeniem regionów pochodzenia naszych przodków.

Genetyczne narzędzia

W genealogii genetycznej wykorzystujemy analizy chromosomu Y oraz mitochondrialnego DNA (mtDNA), gdyż te struktury bardzo wolno ulegają zmianie dzięki czemu ustalenie korzeni genealogicznych sięgających nawet setek tysięcy lat wstecz jest możliwe.

Chromosom Y – Występuje tylko u mężczyzn. Dziedziczy się w prostej linii męskiej praktycznie niezmiennie z ojca na syna. Dzięki temu możliwe jest ustalanie wspólnego przodka w prostej linii ojcowskiej.

Badanie chromosomu Y wykorzystywane jest w celu określenia czy dwóch mężczyzn posiada tego samego biologicznego ojca, np: w sytuacji kiedy potencjalny biologiczny ojciec nie żyje.
Analizy chromosomu Y mogą być wykonane również u mężczyzn na pozór niespokrewnionych, ale noszących to samo nazwisko.

mtDNA – na podstawie analizy mitochondrialnego DNA określa się linię matczyną, ponieważ matka przekazuje mtDNA swoim dzieciom (zarówno płci żeńskiej i męskiej), jednakże u mężczyzn mitochondrialne DNA zanika na etapie spermatogenezy. mtDNA przekazywane jest następnym pokoleniom tylko w linii żeńskiej, czyli nasza mama, babcia i prababcia od strony mamy mają takie samo mtDNA.

mtDNA jest wykorzystywane w określeniu czy 2 lub więcej osób jest ze sobą spokrewnionych poprzez wspólną linię matczyną. Test ten jest również stosowany przy skomplikowanych testach macierzyństwa, gdzie domniemana matka nie żyje.

.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: pon.-czw. 7:00-22:00, pt, 7:00-20:00, weekendy i święta: 9:00-21:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 14/06/2016