Jak dostarczyć próbki do badania?

Prób­ki możesz dostar­czyć do nas na trzy bezpłatne sposo­by. Wybierz najwygod­niejsze rozwiązanie dla siebie.

.

Sposób 1

odeslij_do_nas_probki

.

Sko­rzys­taj z dołąc­zonej do zestawu zaadresowanej i opła­conej kop­er­ty zwrot­nej. Wystar­czy wsadz­ić do niej zebrane prób­ki wraz z for­mu­la­rza­mi i odesłać PRIORYTETEM do naszego lab­o­ra­to­ri­um.

Sposób 2

odbior_probek_kurierem

.
Tele­fon­icznie zamów kuri­era w dowolne miejsce w Polsce: 665 761 161 lub 800 007 771
Możesz też zamówić kuri­era przez inter­net korzys­ta­jąc z  for­mu­la­rza online

Sposób 3

przynies_probki_do_oddzialu_w_Twoim_miescie

.

Przynieś prób­ki do przy­chod­ni w Twoim mieś­cie.
Sprawdź adres najbliższej przy­chod­ni …

 

 

 

 

 

Data publikacji: 22/09/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016