Pewne badanie DNA na miejscu — aż 200 przychodni w Polsce


Nasi pac­jen­ci częs­to pod­kreśla­ją,  jak bard­zo waż­na jest możli­wość wyko­na­nia bada­nia DNA na miejs­cu przez fachowy per­son­el medy­czny. To daje Państ­wu poczu­cie bez­pieczeńst­wa i pewność, że prób­ki zostaną pobrane właś­ci­wie. Dlat­ego uru­chomil­iśmy dla Państ­wa sieć aż 200 punk­tów pobrań, gdzie mogą Państ­wo wykon­ać badanie, zakupić domowe zestawy czy pozostaw­ić samodziel­nie pobrane prób­ki.
Zobacz jak wyglą­da badanie DNA w naszym punkcie pobrań

Zarez­er­wuj ter­min online

Tu zrobią Państwo badanie na miejscu:

Wybierz wojew­ództ­wo:

TytułAdresOpis
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2Apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12pn.-pt.: 7.30–17.30
sb: do uzgod­nienia
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15pon., śr., pt: 15:00 — 16:00
wt.i czw.: 10:00 — 11:00
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1Apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6pn.-pt.: 7.30–17.30
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8pn.-pt.: 8.00–18.00
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36pn.-pt.: 8.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1apon.t-pt.: 8:00–16:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11pn: 18:00–21:00
śr: 08:30–21:00
pt: 15:00–21:00
sob: 08:00–09:00
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tówpn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7pon. i śr.: 10:00 — 21:00
wt. i czw.: 10:00 — 15:00
pt.: 16:00–21:00
sb.: 9:00–13:00
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8pn.-pt.: 8:00–18.00
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9Pon-pt: 8.00–18.00
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9Pon-pt: 8:00–16:00
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53pn.: 8.00–14.00
wt.: 12.00–15.00
śr.: 8:00–14.00
czw.: 12.00–15.00
pt.: 8.00–14.00
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1Dpn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25pn.-pt.: 08.00–18.00
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1Bpn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13apn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28pn.-pt: 7:30–15:00 sb.: 9:00–11:00
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26Apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21Aczw.: 15.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38Apn.-pt.: 08.00–17.00
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17apn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13pn.-pt.: 8.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23Apn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15pn.-pt.: 8.00–20.00
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3pn.-pt.: 09.00–16.00
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5pn.-pt.: 07.30–16.00
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5pn.-pt.: 07.30–17.00
sb.: 9.00–11:00
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13pn.-pt.: 6.00–19.00
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1pn.-pt.: 08:00–16:00
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1apn.-pt.: 7.30–15.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7pn.-nd.: 00:00–24.00
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5pn.-pt.: 8.00–19.00
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14pn.-pt.: 7.00–20.00
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42pn.-śr.: 8.00–18.00
czw.: 8.00–15.00
pt.: 10.00–17.00
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15pn.-pt.: 8.00 — 18.00
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25pn.-pt.: 08.00–18.00
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2pn.-pt.: 10.00–14.45
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3Cpn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6pn.-pt.: 7.30–18.00
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48pn.-pt.: 7:00 -18:00
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13Apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4pn.-pt.: 9.00–13.00
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28pn.-pt.: 8:00 — 20:30
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2apn.-czw.: 11:00–13:00
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7wt.: 14.00–19.00
czw.: 7.30–11.30
pt.: 15.30–19.30
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11Apon., śr., pt: 7:00 — 13:00
wt., czw.: 12:00 — 18:00
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19Apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4apn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11pon- pt: 8.00 — 18.00
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24pon-pt: 8.00 — 18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57pn.-pt.: 08:00–16:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10pon-pt: 07:30–18:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29pn.-pt.: 9.00 — 16.00 Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2pon. — pt.: 08:00 — 19.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36Do uzgod­nienia
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10Apn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 Kpn.-pt.: 8.00–18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1pn.-pt.: 08.00–14.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25Do uzgod­nienia
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9Godziny przyjęć do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22Do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10pn.-pt.: 9.00–18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3apn.-pt.: 9.00 — 18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3pon-pt: 8:00–17:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1pn.-pt.: 9.00 — 17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22Godziny przyjęć do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7pn.-pt.: 8.00–13.00
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworznoojcost­wo pry­watne i sądowe, pry­watne wiz­y­ty od poniedzi­ałku do piątku 9:00–13:00
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12Do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2AGodziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10Bpn.-pt.: 9.00–16.00
sb.: 8.00–14.00
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10pon.-pt.: 8:00–20:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30Do uzgod­nienia
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2pn.-pt.: 07.00–20.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37Apn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7pon-pt: 8.00 — 16.00
Sb: 8.00 — 13.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16pn.-pt.: 08.00–20.00
sb.: 08.00–14.00
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2pn.-pt.: 10.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11pn.: 8.00–18.00
wt.-pt.: 8.00–15.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 02 61Zabrze, Plac Wol­noś­ci 311pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6dpn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14pn.-pt.: 09.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10pn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19Pon-pt: 8:00–17:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6Apon-pt: 9.00 — 16.00
sb: 9.00 — 13.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99pn.-pt.: 8.00–19.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3Cpn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9pn.-pt.: 8.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20apn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7Apn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.

.

.

.

.

 

Formularz rezerwacji terminu

1. Wybierz badanie rozwiń

Bada­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa:

Badanie gene­ty­czne medy­czne:

Inne (wpisz jakie)

2. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

3. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tel: (32) 445 02 61Zabrze, Plac Wol­noś­ci 311
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
Tele­fon:Adres:
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
4. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

W przy­pad­ku tes­tu NIFTY Pro czas oczeki­wa­nia na ter­min bada­nia wynosi 2 dni robocze. Prosimy o rez­erwację ter­minów z przy­na­jm­niej dwud­niowym wyprzedze­niem.

Badanie DNA w punkcie pobrań

Jak krok po kroku wyglą­da wiz­y­ta i badanie DNA w punkcie pobrań?
Jak się przy­go­tować do wiz­y­ty i bada­nia DNA?
Jak zapłacić za badanie DNA?
Jakie bada­nia DNA moż­na wykon­ać w punkcie pobrań?
Gdzie zro­bić bada­nia DNA?

Jak krok po kroku wygląda wizyta i badanie DNA w punkcie pobrań?

1. Umów ter­min wiz­y­ty

Na wiz­ytę w placów­ce mogą Państ­wo umówić się, dzwoniąc pod bezpłat­ny numer: 800 007 771 czyn­ny 7 dni w tygod­niu lub wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz online. Ter­miny są szy­bkie, wiz­y­ty umaw­iane są nawet tego samego dnia.

2. Przyjdź do placów­ki w umówionym ter­minie

Czy wiesz, że… Dzię­ki wcześniejsze­mu umówie­niu wiz­y­ta odby­wa się bez czeka­nia w kole­jce, a per­son­el medy­czny jest przy­go­towany na Państ­wa przy­by­cie.

Per­son­el wie, jakie badanie będzie wykony­wane i nie ma potrze­by dopy­ty­wać w rejes­tracji czy poczekalni. Pomoże Państ­wu w wypełnie­niu for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia DNA i przekaże infor­ma­c­je na tem­at płat­noś­ci. W punkcie pobrań mogą Państ­wo ure­g­u­lować pier­wszą część opłaty za badanie (więcej infor­ma­cji o płat­noś­ci w dal­szej częś­ci tek­stu). 

3. Pobierz prób­ki DNA

Pobranie próbek DNA wyma­ga jedynie prostego przy­go­towa­nia (więcej infor­ma­cji o przy­go­towa­niu do bada­nia w dal­szej częś­ci tek­stu). Wymazy z policz­ka pobier­ane są bezboleśnie za pomocą wymazówek, które przy­pom­i­na­ją paty­cz­ki higien­iczne. Pociera się nimi przez kilka­naś­cie sekund wewnętrzną stronę policz­ka. Z kolei pobranie krwi z żyły odłok­ciowej odby­wa się podob­nie jak w przy­pad­ku mor­fologii. Pobranie próbek jest szy­bkie i cała wiz­y­ta w punkcie pobrań trwa zwyk­le nie więcej niż 15–20 min­ut

4. Odbierz wynik

Wynik bada­nia DNA mogą Państ­wo ode­brać online w Pan­elu Klien­ta na naszej stron­ie inter­ne­towej. Dane do logowa­nia do pan­elu otrzy­ma­ją Państ­wo w momen­cie, gdy prób­ki wraz z for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia dotrą do naszego lab­o­ra­to­ri­um. Dodatkowo wynik może być przekazany tele­fon­icznie, a także pocztą, kuri­erem i do paczko­matu (również w formie dyskret­nej, bez danych i piecząt­ki lab­o­ra­to­ri­um na kop­er­cie). Sposób odbioru wyniku określa się w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia. Czas oczeki­wa­nia na wynik zależy od rodza­ju bada­nia i wynosi od kilku dni do kilku tygod­ni. 

Zobacz film: Jak wyglą­da pobranie próbek DNA w punkcie pobrań

Jak się przygotować do badania DNA?

Na miejs­cu w punkcie pobrań per­son­el medy­czny pobiera wymazy z policz­ka lub krew. Pobranie próbek DNA nie wyma­ga bycia na czc­zo, a samo przy­go­towanie do pobra­nia jest bard­zo proste.

Pobranie wymazów z policz­ka
Godz­inę przed pobraniem nie należy jeść, pić, żuć gumy, pal­ić papierosów i myć zębów. Przed pobraniem wymazów w jamie ust­nej nie powin­ny zna­j­dować się żadne ciała obce typu lizak czy guma do żucia.
Pobranie krwi z żyły odłok­ciowej
W przy­pad­ku pobra­nia krwi do bada­nia kar­i­o­ty­pu, SANCO lub NIFTY PRO należy zad­bać o nawod­nie­nie orga­niz­mu, aby krew była bardziej rozrzed­zona, a przez to przy­go­towana do bada­nia.
Inne prób­ki
Inne prób­ki dostar­c­zone do bada­nia, takie jak np. włosy z cebulka­mi (tzw. prób­ki ślad­owe), powin­ny być odpowied­nio zabez­piecze­nie przed przyniesie­niem ich do punk­tu pobrań. Infor­ma­c­je o zabez­piecze­niu próbek zna­j­du­ją się w porad­niku, uzyska­ją je także Państ­wo, kon­tak­tu­jąc się z nami pod bezpłat­nym numerem 800 007 771.
Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa
Na pobranie próbek z pro­ce­durą sądową każ­da oso­ba badana powin­na przynieść do punk­tu pobrań dowód tożsamoś­ci. W przy­pad­ku osób dorosłych jest to dowód oso­bisty, w przy­pad­ku dzieci — skró­cony odpis aktu urodzenia.

Jak zapłacić za badanie DNA?

Jeśli mate­ri­ał do bada­nia DNA jest pobier­any w punkcie pobrań, płat­ność jest podzielona najczęś­ciej na dwie częś­ci:

 • Bada­nia DNA z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej – w punkcie pobrań zosta­je pobrana opła­ta za usługę pobra­nia mate­ri­ału wysokoś­ci od 30,00 do 50,00 zł w zależnoś­ci od punk­tu pobrań. Kwotę tę należy doliczyć do ceny bada­nia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na kon­to lab­o­ra­to­ri­um.
 • Bada­nia na ojcost­wo i pokrewieńst­wo — w punkcie pobrań zosta­je pobrana pier­wsza część opłaty za badanie wysokoś­ci od 100,00 do 200,00 zł w zależnoś­ci od punk­tu pobrań. Jest to kwo­ta wlic­zona w cenę bada­nia. Pozostałą kwotę wpła­ca się na kon­to lab­o­ra­to­ri­um.

Po pobraniu próbek opłatę za badanie DNA można wpłacić na konto laboratorium:

 • przelewem wyko­nanym w banku lub na pocz­cie
 • wpłatą przez inter­net poprzez sys­tem dot­pay

Dane do płat­noś­ci są dostęp­ne tutaj. Otrzy­ma­ją je Państ­wo także na miejs­cu w punkcie pobrań.

badania DNA w ratachZapłać za badanie w korzystnych ratach, nawet 0%

Ist­nieje możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci za bada­nia DNA na raty.

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzyskać więcej infor­ma­cji — bezpłat­ny numer: 800 007 771.

Jakie badania DNA można wykonać w punkcie pobrań?

Peł­na lista badań i paki­etów dostęp­na jest w indek­sie badań gene­ty­cznych

zestaw do pobrania próbek DNABadania DNA z samodzielnym pobraniem próbek

Czy wiesz, że… Bada­nia DNA moż­na wykon­ać również bez wychodzenia z domu, za pomocą wysyłkowego zestawu.

Zadz­woń pod bezpłat­ny numer i zapy­taj o szczegóły: 800 007 771.

 

Wsparcie i pomoc konsultantów medycznych 7 dni w tygodniu

Gdzie zrobić badania DNA?

Powyżej zna­jdziesz mapę punk­tów pobrań w całej Polsce, w których zro­bisz bada­nia DNA. Wybierz wojew­ództ­wo, aby dowiedzieć się:

 • gdzie zro­bić test na ojcost­wo
 • gdzie zro­bić bada­nia pokrewieńst­wa
 • gdzie zro­bić badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną
 • gdzie zro­bić badanie na celi­ak­ię
 • gdzie zro­bić badanie na nietol­er­ancję lak­tozy
 • gdzie zro­bić bada­nia po poronie­niu
 • gdzie zro­bić badanie genu MTHFR
 • gdzie zro­bić badanie NOVA
 • gdzie zro­bić badanie pre­na­talne NIFTY PRO
 • gdzie zro­bić badanie pre­na­talne SANCO
 • gdzie zro­bić badanie kar­i­o­ty­pu
 • gdzie zro­bić badanie chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czyny poronienia
 • gdzie zro­bić badanie płci mate­ri­ału z poronienia
 • gdzie zro­bić badanie na hemochro­ma­tozę
 • gdzie zro­bić badanie w kierunku zespołu Gilber­ta
 • gdzie zro­bić badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
 • gdzie zro­bić badanie mutacji genu pro­trom­biny
 • gdzie zro­bić badanie PAI-1/SERPINE1
 • gdzie zro­bić badanie V R2

oraz:

 • gdzie zro­bić badanie immunofeno­ty­pu

Zrób pewne badanie DNA na miejs­cu — aż 200 przy­chod­ni w Polsce
5 (100%) 26
Data publikacji: 04/05/2015, Data aktualizacji: 01/04/2019