Pewne badanie DNA na miejscu — aż 200 przychodni w Polsce

Nasi pac­jen­ci częs­to pod­kreśla­ją,  jak bard­zo waż­na jest możli­wość wyko­na­nia bada­nia DNA na miejs­cu przez fachowy per­son­el medy­czny. To daje Państ­wu poczu­cie bez­pieczeńst­wa i pewność, że prób­ki zostaną pobrane właś­ci­wie. Dlat­ego uru­chomil­iśmy dla Państ­wa sieć aż 200 punk­tów pobrań, gdzie mogą Państ­wo wykon­ać badanie, zakupić domowe zestawy czy pozostaw­ić samodziel­nie pobrane prób­ki.
Zobacz jak wyglą­da test na ojcost­wo w naszym lab­o­ra­to­ri­um…

Tu zrobią Państwo badanie na miejscu:

Wybierz wojew­ództ­wo:

TytułAdresOpis
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2Apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (94) 716 60 32Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Fab­rycz­na 4pn.-pt.: 7.30–17.30
sb: do uzgod­nienia
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15pon., śr., pt: 15:00 — 16:00
wt.i czw.: 10:00 — 11:00
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1Apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6pn.-pt.: 7.30–17.30
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (94) 716 63 05Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32pn.-pt.: 9.00–17.00
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (87) 735 13 18Ełk, ul. Baran­ki 24pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11pn: 18:00–21:00
śr: 08:30–21:00
pt: 15:00–21:00
sob: 08:00–09:00
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tówpn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7pon. i śr.: 10:00 — 21:00
wt. i czw.: 10:00 — 15:00
pt.: 16:00–21:00
sb.: 9:00–13:00
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel.: (67) 345 01 21Gołańcz, ul. Libelta 4pn.-pt.: 8.00 — 15.30
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8pn.-pt.: 8:00–18.00
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9Pon-pt: 8.00–18.00
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9Pon-pt: 8:00–16:00
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53pn.: 8.00–14.00
wt.: 12.00–15.00
śr.: 8:00–14.00
czw.: 12.00–15.00
pt.: 8.00–14.00
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1Dpn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25pn.-pt.: 08.00–18.00
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Zielona 6/1pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13apn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28pn.-pt: 7:30–15:00 sb.: 9:00–11:00
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26Apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21Aczw.: 15.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38Apn.-pt.: 08.00–17.00
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17apn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23Apn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15pn.-pt.: 8.00–20.00
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3pn.-pt.: 09.00–16.00
Tel: (56) 690 40 96Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3Apn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5pn.-pt.: 07.30–16.00
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5pn.-pt.: 07.30–17.00
sb.: 9.00–11:00
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13pn.-pt.: 6.00–19.00
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1pn.-pt.: 08:00–16:00
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1apn.-pt.: 7.30–15.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7pn.-nd.: 00:00–24.00
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5pn.-pt.: 8.00–19.00
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14pn.-pt.: 7.00–20.00
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 711 70 35Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14pon/wt/cz 15:00–18:00
śr/pt: 9:00 — 13:00
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42pn.-śr.: 8.00–18.00
czw.: 8.00–15.00
pt.: 10.00–17.00
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15pn.-pt.: 8.00 — 18.00
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25pn.-pt.: 08.00–18.00
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2pn.-pt.: 10.00–14.45
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3Cpn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6pn.-pt.: 7.30–18.00
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48pn.-pt.: 7:00 -18:00
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13Apn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4pn.-pt.: 9.00–13.00
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28pn.-pt.: 8:00 — 20:30
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2apn.-czw.: 11:00–13:00
Tel: (16) 736 11 17Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7wt.: 14.00–19.00
czw.: 7.30–11.30
pt.: 15.30–19.30
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11Apon., śr., pt: 7:00 — 13:00
wt., czw.: 12:00 — 18:00
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19Apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4apn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11pon- pt: 8.00 — 18.00
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24pon-pt: 8.00 — 18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57pn.-pt.: 08:00–16:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10pon-pt: 07:30–18:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29pn.-pt.: 9.00 — 16.00 Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2pon. — pt.: 08:00 — 19.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36Do uzgod­nienia
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10Apn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 Kpn.-pt.: 8.00–18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1pn.-pt.: 08.00–14.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25Do uzgod­nienia
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9Godziny przyjęć do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22Do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10pn.-pt.: 9.00–18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3apn.-pt.: 9.00 — 18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3pon-pt: 8:00–17:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1pn.-pt.: 9.00 — 17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22Godziny przyjęć do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7pn.-pt.: 8.00–13.00
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49pn.-pt.: 7:30–18:00
sb: 8:00–9:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworznoojcost­wo pry­watne i sądowe, pry­watne wiz­y­ty od poniedzi­ałku do piątku 9:00–13:00
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12Do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2AGodziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10Bpn.-pt.: 9.00–16.00
sb.: 8.00–14.00
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4apn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30Do uzgod­nienia
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2pn.-pt.: 07.00–20.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37Apn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7pon-pt: 8.00 — 16.00
Sb: 8.00 — 13.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16pn.-pt.: 08.00–20.00
sb.: 08.00–14.00
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2pn.-pt.: 10.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11pn.: 8.00–18.00
wt.-pt.: 8.00–15.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6dpn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14pn.-pt.: 09.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10pn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19Pon-pt: 8:00–17:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6Apon-pt: 9.00 — 16.00
sb: 9.00 — 13.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99pn.-pt.: 8.00–19.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3Cpn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20apn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7Apn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.

.

.

.

.

 

Cen­tral­ny Odd­zi­ał Lab­o­ra­to­ryjny ul. Bocheńskiego 38 A 40–859 Katow­ice (w przy­chod­ni Cen­terMed)

Opinie naszych pacjentów:

Chci­ałabym też podz­iękować za bard­zo miłą i pro­fesjon­al­ną obsługę klien­ta. W placów­ce, którą mi Pani pole­ciła czułam się bard­zo kom­for­towo, odpowiadano na szereg wymyślanych przeze mnie pytań.

 

Bard­zo miła i pro­fesjon­al­na obsłu­ga. Każ­da oso­ba z którą mieliśmy kon­takt wykaza­ła się bard­zo dużą empatią w tej ciężkiej dla nas sytu­acji.

 

Pole­cam Państ­wa lab­o­ra­to­ri­um. Zostałam potrak­towana bard­zo tak­town­ie i życ­zli­wie, co dla mnie jest szczegól­nie ważne. Obsłu­ga orga­ni­za­cyj­na również na wysokim poziomie — spraw­na i szy­b­ka. Bard­zo dzięku­ję za usługę.

.

Czy­taj więcej opinii…

Jakość badań

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA, Nr AB 1618. Oprócz samej akredy­tacji posi­a­da także prestiżowe cer­ty­fikaty potwierdza­jące jakość przeprowadzanych anal­iz —  Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG)Ger­man DNA Pro­fil­ing Group (GEDNAP). Reg­u­larnie uczest­niczy w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, uzysku­jąc najlep­sze oce­ny.

.

.Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy).

 

Więcej cer­ty­fikatów…

 

Więcej informacji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz