Jak dostarczyć próbki do badania

Prób­ki możesz dostar­czyć do nas na trzy sposo­by. Wybierz najwygod­niejsze rozwiązanie dla siebie

.

Sposób I

odeslij_do_nas_probki

.

W każdym zestaw­ie zna­j­du­ję się zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na. Wystar­czy  wsadz­ić do niej zebrane prób­ki wraz z for­mu­la­rza­mi i odesłać do naszego lab­o­ra­to­ri­um . Nie pono­sisz żad­nych dodatkowych kosztów.

kurier na strone testdna

Codzi­en­nie w godz­i­nach od 8.00 do 21.00 możesz wezwać kuri­era po odbiór zebranych wcześniej próbek. Nie pono­sisz żad­nych dodatkowych kosztów.

665 761 161

lub

800 007 771

Aby zamówić kuri­era możesz też wypełnić

for­mu­la­rz on line.

przynies-probki

.

W naszych przy­chod­ni­ach mogą Państ­wo bez kole­jek i od ręki pobrać prób­ki do bada­nia, zakupić domowe testy oraz zostaw­ić już pobrany mate­ri­ał do anal­izy. Zna­j­du­je­my się w całej Polsce.

Zna­jdź najbardziej dogod­ny dla Ciebie adres!

Nasze placów­ki

Data publikacji: 18/09/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016