Pogrzeb po poronieniu – krok po kroku

pogrzeb po poronieniu

Niezależnie od tygodnia, w którym doszło do poronienia, masz prawo pochować swoje dziecko. Jeśli jego płeć została określona, możesz również odebrać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych. Dowiedz się, w jaki sposób zorganizować pogrzeb krok po kroku.

Poinformuj personel szpitala, że chcesz zorganizować pogrzeb

Wówczas uzyskasz niezbędne informacje i dowiesz się, czy lekarz ustalił płeć Twojego dziecka. Jeśli tak, wyda kartę martwego urodzenia. Jeśli nie – możesz zdecydować się na genetyczne badanie płci po poronieniu lub odebranie karty zgonu. Chcesz wykonać badanie płci? Powiedz o tym lekarzowi lub pielęgniarce, którzy przygotują próbki, które będziesz mogła przekazać do laboratorium genetycznego. Kliknij i dowiedz się więcej o badaniu płci po poronieniu

Karta zgonu umożliwia organizację pogrzebu, jednak nie daje praw do odebrania zasiłku, rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i skorzystania ze skróconego urlopu macierzyńskiego.

Jeśli nie znasz płci wykonaj badanie genetyczne

Jeśli poroniłaś na wczesnym etapie (do ok. 16. tygodnia ciąży) i lekarz nie mógł określić płci w szpitalu, z pomocą przychodzą badania genetyczne po poronieniu. Dzięki nim ustalisz płeć dziecka bez względu na czas trwania ciąży, ponieważ już w momencie poczęcia została ona zapisana w genach.
Pamiętaj, że im szybciej zdecydujesz się na badanie płci po poronieniu i im szybciej odbierzesz wynik, tym szybciej możesz rozpocząć załatwianie formalności.

Więcej o badaniu płci po poronieniu KLIK >>

Zarejestruj dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC)

Po wydaniu karty martwego urodzenia możesz samodzielnie zanieść ją do USC lub poprosić personel szpitala o jej przekazanie. W ciągu trzech dni powinnaś zarejestrować dziecko i odebrać jego akt urodzenia (z adnotacją, że urodziło się martwe). Ten dokument zastępuje akt zgonu. Przedstawiciel domu pogrzebowego może odebrać ciało dziecka na podstawie aktu urodzenia lub karty zgonu.

Ustal szczegóły pogrzebu z zarządcą cmentarza i domem pogrzebowym

Dziecko może zostać pochowane w grobie rodzinnym, mogile zbiorowej lub na całkiem nowym miejscu. Możesz również zdecydować się na organizację mszy lub modlitwy nad grobem bądź ceremonii świeckiej. To, jak wygląda pogrzeb po poronieniu, zależy od Twojej woli.

Poronienie a zasiłek pogrzebowy 4000 zł – formalności

Z zasiłku pogrzebowego mogą skorzystać tylko ci rodzice, którzy są objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz faktycznie dokonali pochówku. Na złożenie wniosku mają 12 miesięcy (liczonych od dnia śmierci dziecka). Aby móc skorzystać z zasiłku pogrzebowego po poronieniu należy posiadadać Akt Urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. ZUS wymaga również, aby do wniosku dołączyć faktury i paragony potwierdzające poniesione koszty, np. za zakup trumienki, kwiatów. Istotny jest fakt, że bez względu na to jaki koszt ponieśli rodzice – może to być np. 1000 zł – rodzice otrzymują 4000 zł. Jeśli wniosek o zasiłek pogrzebowy składałby ktoś z najbliższej rodziny, np. dziadkowie, wówczas otrzymają zwrot wyłącznie poniesionych kosztów.

Czy robi się pogrzeb płodu oraz jaki jest koszt pogrzebu martwego dziecka

Wielu rodziców po poronieniu decyduje się na dokonanie pochówku – bez względu na to, w którym tygodniu doszło do poronienia. Dla wielu z nich ceremonia ta ma wartość bardzo emocjonalną – mogą godnie pożegnać się ze swoim dzieckiem. Z psychologicznego punktu widzenia pogrzeb może być również jednym z kroków przeżycia żałoby.

Koszt pogrzebu zależy od wielu różnych czynników, m.in. od tego, czy jest to pełna ceremonia pogrzebowa. Jeśli nie, wynosi on ok. 1000 złotych. Szczegóły ustalane są z zakładem pogrzebowym.

Prawa po poronieniu – skrócony urlop macierzyński

Jeśli zdecydujesz się określić płeć dziecka i dokonać rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, możesz również skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar to 56 dni kalendarzowych (liczone od dnia poronienia), płatne 100% pensji. Pracodawca udziela urlopu na podstawie aktu urodzenia i jest to jego obowiązkiem.

Wszystkie artykuły
Back to Top