Potwierdzenie zamówienia

Dzięku­je­my za złoże­nie zamówienia!

 

Jeśli chcą Państ­wo dokon­ać przed­płaty poniżej zna­j­du­ją się dane doko­na­nia przelewu:

testD­NA
ul. Słonecz­na 4
40–135 Katow­ice
Numer rachunku bankowego: 76 1910 1048 2501 0401 4681 0001

W tytule przelewu lub opisie transakcji prosimy podać imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej test.

Link do płat­noś­ci dot­pay: https://ssl.dotpay.pl/?id=74742

 

Przelewy zagraniczne:

testD­NA
ul. Słonecz­na 4
40–135 Katow­ice
Numer rachunku bankowego: 76 1910 1048 2501 0401 4681 0001

SWIFT: DEUTPLPX
IBAN: PL przed numerem kon­ta

W razie jakichkol­wiek prosimy o kon­takt pod numerem (32) 445 34 26 lub numerem bezpłat­nym 800 007 771. Lin­ie tele­fon­iczne są czynne codzi­en­nie (także w week­endy i świę­ta) w godz­i­nach 8:00–21:00.

Z pozdrowieni­a­mi,

Zespół testD­NA

Data publikacji: 04/06/2015, Data aktualizacji: 10/06/2015