Dziękujemy za złożenie zamówienia!

Potwierdze­nie zamówienia wraz z dany­mi do płat­noś­ci (jeśli wybrali Państ­wo przed­płatę lub płat­ność Dot­pay) zostało wysłane na wskazany adres e-mail. Jeśli wiado­mość nie dotarła prosimy o sprawdze­nie folderu SPAM lub kon­takt z nami.

Jeśli Państ­wa zamówie­nie zostało złożone w dniu roboczym do godz. 14.30, to zlece­nie zostanie zre­al­i­zowane jeszcze tego samego dnia. Zamówie­nie złożone po godzinie 14.30 oraz w week­endy i Świę­ta zostanie zre­al­i­zowane w kole­jnym dniu roboczym.

Jeśli mają Państ­wo dodatkowe pyta­nia lub chcieli­by uzyskać szer­szych infor­ma­cji zaprasza­my do kon­tak­tu pod bezpłat­nym numer 800 007 771 lub numerem stacjonarnym (32) 445 34 26. Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne codzi­en­nie (także w week­endy i świę­ta) w godz­i­nach od 8:00–24:00.

Zaprasza­my do kon­tak­tu! 

Data publikacji: 07/06/2015, Data aktualizacji: 05/11/2015