Ogólne warunki badania chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia

 

4 kroki do badania chorób genetycznych płodu

 

1.Wykonanie diagnostyki pod kątem chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia na materiale poronnym jest możliwe w sytuacji, gdy jakość materiału jest dobra (brak degradacji DNA, brak zanieczyszczenia DNA innym profilem)

.
2. W sytuacji, gdy zabezpieczony materiał poronny będzie zawierał tylko DNA pochodzące od matki, nie jest możliwe wykonanie badania chorób genetycznych płodu w materiale poronnym. W takiej sytuacji jeśli zleceniodawca uzyska wynik płci (zaznaczył to na 1 stronie formularza zlecenia badania w pkt. II) wówczas koszt jaki ponosi to 397 zł lub 447 zł (w zależności od tego, czy podczas I etapu analiz został wykorzystany wymaz z policzka. Reszta uiszczonej kwoty zostaje zwrócona zleceniodawcy badania lub może ją wykorzystać na poczet innych badań w naszym laboratorium.

.
3. Jednym z etapów badania chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia, którego laboratorium nie może pominąć w przeprowadzanych analizach jest określenie płci materiału z poronienia. Wynik tego etapu badania jest standardowo przekazywany zleceniodawcy badania, aby mógł skorzystać z przysługujących praw po poronieniu. Na życzenie zleceniodawcy i/lub zaznaczeniu na formularzu zlecenia badania wynik określający płeć może być mu nieprzekazywany.

.
4. W sytuacji, gdy zleceniodawca badania nie chce poznać płci i badanie chorób genetycznych płodu nie będzie możliwe do wykonania ze względu na: degradację, zanieczyszczenie DNA innym profilem lub w zabezpieczonej próbce obecny będzie wyłącznie materiał od matki wówczas zleceniodawca ponosi wyłącznie koszt przeprowadzonych analiz w wysokości 300 zł.

Czas ma znaczenie!
Wszystkie artykuły
Back to Top