TEST DNA HPV 2TEST DNA HPV 2

W bada­niu gene­ty­cznym wykry­wana jest obec­ność 2 typów wirusa HPV, odpowiedzial­nych za rozwój bro­dawek płciowych ( kłykcin kończystych).

Iden­ty­fikowane typy: 6, 11.

Każdy z tych typów jest geno­ty­powany co oznacza, że jeśli w bada­niu zostało ziden­ty­fikowane zakaże­nie, to na wyniku bada­nia pojaw­ia się infor­ma­c­ja, jakim konkret­nie typem HPV jest zakażona pacjentka/ pac­jent..

 

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017