Zamówienie wysyłkowego testu DNA

Wysyłkowy test na ojcost­wo może zostać do Państ­wa wysłany za dar­mo szy­bkim kuri­erem (doręcze­nie na następ­ny dzień roboczy) lub mogą Państ­wo wskazać inny ter­min doręczenia (zamówie­nie dziś a dostawa na wskazany dzień). Za zestaw mogą Państ­wo zapłacić dopiero przy jego odbiorze.

zadzwonprzez_internet_kup_wysylkowy_testkup_na_miejscu_w_przychodni

.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz