Zamówienie wysyłkowego testu DNA

Wysyłkowy test na ojcost­wo może zostać do Państ­wa wysłany za dar­mo szy­bkim kuri­erem (doręcze­nie na następ­ny dzień roboczy) lub mogą Państ­wo wskazać inny ter­min doręczenia (zamówie­nie dziś a dostawa na wskazany dzień). Za zestaw mogą Państ­wo zapłacić dopiero przy jego odbiorze.

zadzwon przez_internet_kup_wysylkowy_test kup_na_miejscu_w_przychodni

.

Pewność potwierdzona certyfikatami w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.:

kidl isfg gednap rzetelna-firma referencje-z-sądu

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.