Zamówienie wysyłkowego testu DNA

Wysyłkowy test na ojcost­wo może zostać do Państ­wa wysłany za dar­mo szy­bkim kuri­erem (doręcze­nie na następ­ny dzień roboczy) lub mogą Państ­wo wskazać inny ter­min doręczenia (zamówie­nie dziś a dostawa na wskazany dzień). Za zestaw mogą Państ­wo zapłacić dopiero przy jego odbiorze.

zadzwonprzez_internet_kup_wysylkowy_testkup_na_miejscu_w_przychodni

.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 02/05/2018