Zmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowiekaZmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka

Chociaż powszechnie uważa się, że nasze chromosomy są stosunkowo stabilne i w ciągu całego życia nie ulegają przemianom, to jak twierdzą naukowcy z Montrealu, materiał genetyczny znajdujący się w mitochondriach, a więc specjalnych strukturach wchodzących w skład komórek naszego organizmu, ulega ciągłym modyfikacjom, co w konsekwencji może mieć wpływ na zdrowie każdego człowieka.

Mitochondria dodają energii naszym komórkom

Ludzki genom – czyli materiał genetyczny zlokalizowany w chromosomach – zmienia się z pokolenia na pokolenie i dotyczy prawie każdej komórki ciała. Naukowcy odkryli w jaki sposób dochodzi do zmian w kodzie RNA, (którego zadaniem jest przekazywanie informacji pochodzących z DNA), w obrębie dużej liczby komórek. Wspomniane już wcześniej mitochondria są niczym elektrownie, dodające w razie potrzeby energii komórkom naszego ciała. Ponadto mitochondria są organellami, a więc strukturami posiadającymi własny kod genetyczny, odseparowany od DNA chromosomów, co więcej mogą one ulegać różnym mutacjom genetycznym. Prowadzone w ostatnim czasie badania pomogły zrozumieć, w jaki sposób procesy odbywające się w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka. Naukowcy odkryli również zależność między poziomem przemian w nim zachodzących a przemianą materii, czyli tempem w jakim jesteśmy w stanie przekształcić składniki pochodzące z pożywienia na energię dla komórek. Badania ujawniły więc w jaki sposób genetyka wpływa na nasze zdrowie i życie.

Inicjatywa CARTaGENE

Prowadzenie badań było możliwe dzięki udziałowi prawie 40,000 mieszkańców Quebecu oraz inicjatywie zwanej CARTaGENE. Instytucja ta jest największym na świece bankiem informacji genetycznej, gromadzącym dane na temat osób do niej należących, a w tym m.in. informacje o przebytych chorobach, miejscu zamieszkania, pochodzeniu etnicznym, a nawet języku. Autor i jednocześnie dyrektor CARTaGENE Philip Awadalla zaznaczył, że inicjatywa ta ma charakter unikatowy, a zaangażowanie jej członków jest pięć razy większe, niż w przypadku innych przedsięwzięć tego typu. Dodatkową zaletą jest fakt, że dane uzyskane od uczestników znajdują się w dyspozycji zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej społeczności naukowców.

Naukowcy badali mutacje jakie zachodzą w RNA

Podczas wykonywanych testów badacze przyjrzeli się przede wszystkim mutacjom jakie zachodzą w mitochondriach RNA. Było to pierwsze tego typu badanie obejmujące całą populację. Wykorzystali oni dane pochodzące od 1000 członków inicjatywy. Zebrane informacje pozwoliły uwidocznić różnice występujące między ludźmi jako całością oraz jednostkami w całej populacji. Naukowcom udało się zbadać zjawiska zachodzące zarówno w DNA, jak i RNA, a tym m.in. poznać rolę zmian do jakich dochodzi w procesie transkrypcji.

DNA znajduje się w jądrze komórki, a  zmiany w niej zachodzące, służące głównie do wytwarzania energii, dotyczą zarówno genomu jądra komórkowego, jak również genomu mitochondrialnego. Procesy te nie są jednak całkowicie niezależne. Naukowcy odkryli powiązanie między zmiennością genów jądrowych, czyli DNA znajdującego się w chromosomach, a poziomem zmian zachodzących w RNA. Podkreślili także, że modyfikacje te mogą mieć wpływ na produkcję energii komórkowej.

Badacze zaznaczają, że wiedza na temat zależności występujących między mitochondriami a poziomem metabolizmu ma istotne znaczenie dlatego, że to właśnie te mitochondria napędzają nasze komórki. Badania pozwoliły przede wszystkim określić zdolność naszego genomu do stałych modyfikacji.

Uwaga! Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych badań

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej informacji na temat samego badania lub mają inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłatnym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w godzinach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedziałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 02/06/2015