Dr Paulina Wolańska-Nowak

Laboratoryjna Genetyka Sądowa

 

Dr Paulina Wolańska-Nowak † 6.12.2019

Ekspert ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki

Z zawodu biolog molekularny. Studia ukończyła w 1982 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Biofizyka. Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu genetyki sądowej. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej i biegła sądowa z listy Sądu Okręgowego w Krakowie. Posi­adała ponad 20-letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 eskpertyz. Posi­adała prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. Od 2015 roku była związana z marką testDNA. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych. Prywatnie żona, mama dwójki dorosłych dzieci, miłośniczka skandynawskich kryminałów i dobrej kuchni.

Sympozja, szkolenia i certyfikaty

Publikacje

 • Wolańska-Nowak, Twierdzenie Bayesa a interpretacja wartości dowodu biologicznego, Z Zagadnień Nauk Sądowych (1997), z. XXXV, 140-150
 • Wolańska-Nowak, Kilka problemów związanych z oceną dowodu z badania DNAZ Zagadnień Nauk Sądowych (1997), z.XXXVI, 121-131
 • Wolańska-Nowak, Population differentiation and the value of DNA evidence, Z Zagadnień Nauk Sądowych (1999), z.XXXIX, 103-116.
 • Wolańska-Nowak, Application of subpopulation theory to evaluation of DNA evidence, Forensic Science International 113 (2000) 63-69.
 • Wolańska-Nowak i W. Branicki, Baza danych profili DNA – nowe narzędzie dla wymiaru sprawiedliwości, Prokuratura i Prawo 5 (2000) 87-98.
 • Wolańska-Nowak, Wpływ genetycznego zróżnicowania populacji zamieszkującej Polskę Południową na wartość dowodu z badania DNA, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t.III, red. Ewa Gruza i Tadeusz Tomaszewski, Warszawa 2000, 333-338.
 • Wolańska-Nowak, W. Branicki, T. Kupiec, Application of Gene Print Power Plex 16 System in analysing of forensic mix stains, Z Zagadnień Nauk Sądowych, (2001), z.XLVI,
 • Wolańska-Nowak P, Branicki W, Kupiec T, STR data AmpFlSTR Profiler Plus loci in Southern Poland, Forensic Science International 122 (2-3) (2001), 173-174
 • Wolańska-Nowak, Branicki W., Kupiec T., STR data for SGM Plus and penta E and penta D loci in a population sample from south Poland, Forensic Science International 127 (2002) 237-239
 • Wolańska-Nowak P. Interpretacja wyników ekspertyzy w: Ekspertyza Sądowa, Józef Wójcikiewicz , Zakamycze, 2002, 370-372, 547-586
 • Wolańska-Nowak P, Branicki W. Interpretacja wyników badania DNA w procesie karnym. Prokuratura i Prawo 2003, 11: 48-68
 • Wolańska-Nowak P, Statystyczna interpretacja wyników badań DNA.  II Konferencja Chemometria – metody i zastosowania. Zakopane 2003
 • Branicki W., Kupiec T., Wolańska-Nowak P., Parys-Proszek A, Ba G., Beyond HV1 and HV2 –identification of valuable mitochondrial DNA Single Nucleotide PolymorphismsProgress in Forensic Genetics 10, Elsevier 2004, pp. 100-102
 • Branicki W, Kalista K, Kupiec T, Wolańska-Nowak P, Żołedziewska M, Lessig R., Distribution of mtDNA haplogroups in a population sample from Poland. Journal of Forensic Science. 2005 May;50(3):732-3.
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Usefulness of bayesian networks
  – a forensic genetics perspective
   (in:) Zuba D. (ed) Chemometria – metody i zastosowania, Zakopane 2006, 50
 • Wolańska-Nowak P. Interpretacja wyników ekspertyzy w: Ekspertyza Sądowa, red. Józef Wójcikiewicz . Wydanie drugie, poprawione. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007, 571-602
 • Wojciech Branicki, Paulina Wolańska-Nowak, Urszula Brudnik, Tomasz Kupiec, Katarzyna Szymańska, Anna Wojas-Pelc,Forensic application of a rapid test for red hair colour prediction and sex determination, Problems of Forensic Sciences 2007, vol. 69, pp. 37 – 51.
 • Paulina Wolańska-NowakOn the subtle Southern Polish population subdivision,Problems of Forensic Sciences 2007 »  71 (LXXI) »  pages 265 – 279
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., Examples of combining genetic evidence—Bayesian network approach, Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (August 2008), pp. 669-670.Parys-Proszek A.,
 • Branicki W., Wolańska-Nowak P., Kupiec T., Application of Biorobot m48 to DNA extraction from biological specimens analysed in forensic investigations. Problems of Forensic Sciences 2008, LXXVI, 369–381
 • Branicki W., Wolańska-Nowak P., Parys-Proszek A., Kupiec T., Application of the Mentype Argus X-8 kit to forensic casework. Problems of Forensic Sciences 2008, LXXIII, 53–64
 • Parys-Proszek A., Branicki W., Wolańska-Nowak P., Kupiec T., Application of BioRobot M48 to forensic DNA extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (August 2008), pp. 58-59.
 • Branicki W, Brudnik U, Kupiec T, Wolańska-Nowak P, Szczerbińska A, Wojas-Pelc A. Association of Polymorphic Sites in the OCA2 Gene with Eye Colour Using the Tree Scanning Method. Annals of Human Genetics 2008, 72, 184-92.
 • Branicki W, Brudnik U, Kupiec T, Wolanska-Nowak P, Wojas-Pelc A. Determination of phenotype associated SNPs in the MC1R gene. Journal of Forensic Science. 2007, 52(2), 349-354
 • Wolańska-Nowak P., Wartość dowodu z badania DNA, w: Badania DNA dla celów sądowych. (red. Branicki W.) Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2008, 117-186
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., A population data for 17 Y-chromosome STR loci in South Poland population sample – some DYS458.2 variants uncovered and sequenced, Forensic Science International: Genetics 4 (2009) e43–e44
 • Zadora G., Wolańska-Nowak P., Application of Bayesian Networks in forensic genetics and criminalistics, Problems of Forensic Sciences, 2009  78 (LXXVIII) 141-159
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W. Zastosowanie sieci bayesowskich do genetycznej identyfikacji człowieka”. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe”, Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania – Informatyka, (red. Adam Grzech, Krzysztof Juszczyszyn, Halina Kwaśnicka, Ngoc Thanh Nguyen), wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009, 65-80
 • Wolańska-Nowak P. Branicki W., Zastosowanie sieci Bayesowskiej do predykcji pewnych cech fizycznych człowieka na podstawie badań genetycznych, w: Chemometria w nauce i praktyce, (red. Dariusz Zuba i Andrzej Parczewski), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2009, 191-208
 • Wolańska-Nowak P. Pre-assessment of evidential value of evidences – examples from forensic expert practice. Problems of Forensic Sciences 2010, vol. LXXXI, 74–90
 • Paulina Wolańska-Nowak, Ireneusz Sołtyszewski, Attempting to predicting subpopulation origin of unknown suspect on the basis of his/her STR genotype – Bayesian network approach, 10th International Symposium on Forensic Sciences. ISBN: 978-80-969471-8-8, EAN: 9788096947188, ISSN: 1338-4619
 • Agnieszka Parys-Proszek, Tomasz Kupiec, Paulina Wolańska-Nowak, Wojciech Branicki, Genetic variation of 15 autosomal STR loci in a population sample from Poland, Legal Medicine 12 (2010) 246–248
 • Soltyszewski, W. Pepinski, P. Wolanska-Nowak, A.Maciejewska, R. Paszkowska, M. Abreu-Glowacka, W. Achrem, A. Jonkisz, A. Lebioda, M. Konarzewska, R. Ploski. Polish population data on 15 autosomal STRs of AmpFlSTR NGM PCR kit. Forensic Science International: Genetics, March 2014, Volume 9, p. 142–149
 • Purps, S. Siegert, S. Willuweit, M. Nagy, C. Alves, R. Salazar, S. M.T. Angustia, L. H. Santos, K. Anslinger, B. Bayer, Qasim Ayub, Wei Wei, Yali Xue, C. Tyler-Smith, M. Baeta Bafalluy, B. Martínez-Jarreta, B. Egyed, B. Balitzki, S. Tschumi, D. Ballard, Denise Syndercombe Court, X. Barrantes, G. Bäßler, T. Wiest, B. Berger, H. Niederstätter, W. Parson, C. Davis, B. Budowle, H. Burri, U. Borer, C. Koller, E. F. Carvalho, P. M. Domingues, Wa. Takash Chamoun, M.D. Coble, C. R. Hill, D.l Corach, M. Caputo, M. E. D’Amato, S. Davison, R. Decorte, M. H.D. Larmuseau, Cl. Ottoni, O. Rickards, Di Lu, Chengtao Jiang, T. Dobosz, A. Jonkisz, W. E. Frank, I. Furac, C. Gehrig, V. Castella, B., Cordula Haas, Jana Wobst, Gavrilo Hadzic, Katja Drobnic, Katsuya Honda, Yiping Hou, Di Zhou, Yan Li, Shengping Hu, Shenglan Chen, Uta-Dorothee Immel, R. Lessig, Z. Jakovski, T. Ilievska, A.E. Klann, C. Cano García, P. de Knijff, T. Kraaijenbrink, Aikaterini Kondili, P. Miniati, M. Vouropoulou, L.Kovacevic, D. Marjanovic, I. Lindner, I. Mansour, Mouayyad Al-Azem, Ansar El Andari, M. Marino, S.a Furfuro, L. Locarno, P. Martín, G. M. Luque, A. Alonso, L. Souto Miranda, H. Moreira, N. Mizuno, Y. Iwashima, R. S. Moura Neto, T. L.S. Nogueira, R. Silva, M. Nastainczyk-Wulf, J. Edelmann, M. Kohl, Shengjie Nie, X. Wang, B. Cheng, C. Núñez, M. Martínez de Pancorbo, Jill K. Olofsson, Niels Morling, Valerio Onofri, Adriano Tagliabracci, Horolma Pamjav, A. Volgyi, G. Barany, R. Pawlowski, A. Maciejewska, S.Pelotti, W. Pepinski, M. Abreu-Glowacka, C.Phillips, J. Cárdenas, D. Rey-Gonzalez, A. Salas, F. Brisighelli, C. Capelli, U. Toscanini, A. Piccinini, M. Piglionica, S. L. Baldassarra, R. Ploski, M. Konarzewska, E. Jastrzebska, C. Robino, A.Sajantila, J. U. Palo, E. Guevara, J. Salvador, M. Corazon De Ungria, J. J. Russell Rodriguez, U. Schmidt, N. Schlauderer, P. Saukko, P. M. Schneider, M. Sirker, Kyoung-Jin Shin, Yu Na Oh, I. Skitsa, A. Ampati, Tobi-Gail Smith, L. Solis de Calvit, V. Stenzl, T. Capal, A. Tillmar, H. Nilsson, S. Turrina, D. De Leo, A. Verzeletti, V. Cortellini, J. H. Wetton, G. M. Gwynne, M. A. Jobling, M. R. Whittle, D. R. Sumita, P. Wolańska-Nowak, Rita Y.Y. Yong, M. Krawczak, M. Nothnagel, L. Roewer. A global analysis of Y-chromosomal haplotype diversity for 23 STR loci. Forensic Science International: Genetics, September 2014, Volume 12, p.12–23
 • Paulina Wolańska-Nowak, Agnieszka Parys-Proszek, Ireneusz Sołtyszewski.
  Y chromosome haplogroups distribution in Poland and deduction on subpopulation origin of unknown male suspect – Bayesian Network approach. Law and Forensic Science, Volume 8, 2014 (2) p. 123-146
 • Wojciech Achrem, Paulina Wolańska–Nowak, Ireneusz Sołtyszewski. Opinia biegłego
  z zakresu badań genetycznych jako narzędzie identyfikacji kryminalistycznej, Prokuratura i Prawo (2015) 10: 142-157
 • Paulina Wolańska-Nowak, Agnieszka Parys-Proszek, Ireneusz Sołtyszewski. Searching for dependencies between mtDNA and Y-chromosome markers. International Journal of Legal Medicine (w recenzji)

Dr Paulina Wolańska-Nowak

 


Zobacz też:

Wszystkie artykuły
Back to Top
Zadzwoń
Zadaj pytanie
Scan the code
Witaj 👋
Jak możemy Ci pomóc?