Jak przygotować przesyłkę do nadania w wybranym punkcie UPS?

.

Zamawiałam(em) zestaw i posiadam kopertę zwrotną z  listem przewozowym

Wystar­czy próbkę(i) wraz z doku­men­ta­mi spakować do kop­er­ty zwrot­nej z zestawu i udać się do wybranego punk­tu.

Nie zamawiałam(em) zestawu, ale wydrukuję list przewozowy, który otrzymam na adres e-mail

Wystar­czy, że wydruku­jesz list prze­wozowy, który wyśle­my na podany adres e-mail w ciągu 24h, a następ­nie spakowaną przesyłkę z lis­tem przynieś do wybranego punk­tu.

Podaj dane do nadania listu przewozowego: