Sprawdź ile może wynosić Twoja rata za badanie

 

.

Wysokość raty jest dla Państ­wa satys­fakcjonu­ją­ca? Chcieli­by Państ­wo sprawdz­ić swo­ją zdol­ność kredy­tową? Zaprasza­my do kon­tak­tu z naszym Dzi­ałem Finan­sowym:

  • Pod numerem bezpłat­nej infolinii: 800 007 771
  • Pod numerem Biu­ra Obsłu­gi: (32) 445 34 36
  • Piszą na adres: biuro@testdna.pl

 

Dzięku­je­my za zau­fanie! 

 

Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 04/06/2015