Klauzula informacyjna

Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego przekazujemy Ci komplet informacji związanych z ochroną Twoich danych osobowych:

  • administrator danych osobowych: testDNA Services Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Słonecznej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289.
  • cel przetwarzania danych: wysyłka newslettera,
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odbiorca danych: GetResponse Sp. z o.o.  – dostawca systemu Getresponse, w którym przetwarzane są dane,
  • dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ze względu na korzystanie z systemu Getresponse służącego do wysyłki newslettera – bez obaw, dostawca systemu Getresponse przystąpił do programu Privacy Shield i zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
  • dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych,
  • masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter
Data publikacji: 10/07/2018