Uwa­ga! W dniu 23.01.2018r trwa­ją prace kon­serwa­cyjne.

Zamówienia kuri­era prosimy real­i­zować tele­fon­icznie pod numerem 730 390 056.

Zamówienia złożone online nie będą zre­al­i­zowane. Za utrud­nienia przeprasza­my!

 

Data publikacji: 23/01/2018