Kiedy leczenie abacavirem jest niebezpieczne dla pacjentów z HIV?Kiedy leczenie abacavirem jest niebezpieczne dla pacjentów z HIV?

U pacjentów zakażonych HIV stosowanie w leczeniu leków zawierających Abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) może czasami wywoływać niebezpieczną reakcję nadwrażliwości na lek. To kto jest potencjalnie zagrożony wystąpieniem takiej reakcji i czy można zminimalizować ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na ten lek zostało przedstawione poniżej.

Farmakogenetyka- dziedzina naukowa, która zajmuje się m.in. badaniem zależności skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanego leku w zależności od genotypu pacjenta, znalazła zastosowanie również przy opracowaniu schematu leczenia osób zakażonych HIV.

Udowodniono, że u 5-8 % pacjentów leczonych abacavirem występuje reakcja nadwrażliwości na lek objawiająca się wysypką, gorączką, wymiotami, biegunkami, bólem brzucha, przyspieszeniem oddechu, kaszlem, bólami głowy czy też niewydolnością wątroby i nerek [1]. Pojawienie się jakichkolwiek objawów nadwrażliwości wymaga wycofania leku ze stosowanej terapii i jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do zastosowania tego leku ponownie, gdyż może to wywołać znacznie nasilone objawy prowadzące nawet do zgonu pacjenta!

Wystąpienie reakcji nadwrażliwości na lek jest silnie powiązane z posiadaniem przez pacjenta specjalnego układu genów – allelu HLA-B*5701.

tabelka-nadwrazliwosc

U pacjentów, u których wystąpiła nadwrażliwość w wyniku przyjęcia abacaviru NIE WOLNO stosować ponownie tego leku!

.
Dr Grażyna Cholewińska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie na łamach „Przeglądu Epidemiologicznego” wskazuje, iż eksperci ds. HIV/AIDS sugerują wykonywanie badań genetycznych pod kątem obecności allelu HLA-B*5701 gdyż ma to istotne znaczenie kliniczne u pacjentów leczonych abacavirem. A w 2006 roku w Wielkiej Brytanii towarzystwo British HIV Association wydało zalecenie przeprowadzania testów genetycznych na obecność HLA-B*5701 u kandydatów do leczenia abacavirem [1]..

 

1. http://www.pzh.gov.pl/oldpage/przeglad_epimed/62-1/621_21.pdf
2. http://www.gsk.com.pl/upload/articles/DHCP_Communication_signed.pdf


Aktualizacja: 13 października 2015 r.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie wykonujemy badań genetycznych określających predyspozycje do wystąpienia nadwrażliwości (alergii na wybrane leki). 

 

.

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 13/10/2015