Wdrazamy ISO

Badania DNA w laboratorium testDNA - kontrola jakości

Badania DNA - kontrola jakości w testDNANasze laboratorium wykonując każde zlecone nam badanie DNA stosuje zaawansowany system kontroli jakości. Pozwala on w pełni wykryć wszystkie odchylenia i zagwarantować, że wynik prezentowany klientowi jest wolny od błędów.

 

Decydując się na badanie DNA naturalnym pytaniem, które może się pojawić jest - "a co jeśli nastąpi pomyłka?". Co jeśli laborant popełni błąd? Co jeśli materiał zostanie źle pobrany?

Należy szczerze i otwarcie powiedzieć, że odchylenia w analizach zdążają się, przy czym w szczególności w młodych laboratoriach (1 -2 lata działalności na rynku). Jednakże dzięki właściwemu systemowi kontroli jakości można je wyeliminować.

Badania DNA - optymalizacja procesu analitycznego

Lata doświadczeń pozwoliły nie tylko zoptymalizować proces analityczny, ale również rozwinąć systemy wewnętrzne, kontrolujące każdą próbkę przechodzącą przez laboratorium. Pozwalają one wychwycić każde odchylenie od normy, dzięki czemu klient zawsze otrzyma wynik badania DNA, który jest w 100 % pewny. Jeśli odchylenia będą zbyt duże klient zostanie o tym poinformowany i test e może zostać powtórzony.

Każda próbka do badania DNA jest analizowana na 4 etapach procesu. Po jej dotarciu do laboratorium i zakodowaniu, analizowana jest jakość materiału, a następnie prowadzony jest proces izolacji DNA. Po ekstrakcji mierzona jest ilość otrzymanego DNA i jego czystość oraz rozpoczyna się proces reakcji namnażania DNA (PCR). Ostatnim etapem badania jest sekwencjonowanie połączone z analizą statystyczną, dzięki czemu otrzymuje się kompletne profile genetyczne.

Badania DNA - certyfikaty

Dowodem na skuteczność systemów kontroli jakości każdego wykonywane przez nas badania DNA jest nie tylko satysfakcja dotychczasowych klientów, ale również otrzymane certyfikaty i stosowane standardy. Laboratorium testDNA jako jedyne prywatne laboratorium w kraju może okazać się Certyfikatem International Society for Forensic Genetics (ISFG) a także wieloma innymi certyfikatami wydanymi przez międzynarodowe instytucje w tym:  certyfikatem GEDNAP, Certyfikatem Quality Control for Molecular Diagnostics, a badania są wykonywane zgodnie z normami ISO 17025. Jesteśmy również członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Sądowej.

 

 print