PCAAkredytowane laboratorium

Certyfikaty jakości testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Badania DNA, które nam Państwo zlecacie wykonywane są przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest to laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1618. Akredytacja ta jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzenia badań, uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu. Daje również niezbędne gwarancje, że czynności laboratoryjne prowadzone są zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi, zwłaszcza EN ISO/IEC 17025. Wyniki badań wykonanych w akredytowanym laboratorium w zakresie objętym tą akredytacją są honorowane również poza granicami Polski.

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku warunkiem koniecznym wykorzystania wyników badań laboratoryjnych przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości jest uzyskanie akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Oprócz samej akredytacji test DNA Laboratorium Sp. z o.o. posiada także wiele prestiżowych certyfikatów potwierdzających jakość przeprowadzanych analiz. Regularnie uczestniczy również w międzynarodowych programach biegłości, uzyskując najlepsze oceny. Jakość przeprowadzanych badań potwierdzają również pozytywne opinie Sądów.

v4Certyfikat GEDNAP 48,49

Certyfikat GEDNAP (German DNA Profiling Group) dokumentuje wiarygodność i najwyższą jakość przeprowadzanych analiz genetycznych. Uznawany jest za najważniejszy system certyfikacji badań genetycznych i na całym świecie stanowi znak rozpoznawczy jakości badań DNA. Jest dowodem najwyższej jakości i kompetencji danego laboratorium. Certyfikat przyznawany jest przez Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej.

.

.

v2Certyfikat ISFG

Prestiżowy certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics) potwierdza jakość badań DNA na ojcostwo. Jest jednym z najważniejszych certyfikatów rekomendujących usługi, jakie laboratorium genetyczne może zdobyć. Przyznawany jest tylko nielicznym laboratorium przez International Society for Forencis Genetics. Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej promuje wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej.

 

 

v3

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Laboratorium wpisane jest do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL jest to organ samorządowy, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

.

.

Sympozja i szkolenia

Nasi pra­cown­icy nieustan­nie posz­erzają swoją wiedzę i umiejęt­ności również poprzez udział w szkole­ni­ach i sym­poz­jach.

Oznaczenie certyfikatem CE

Sterylne wymazówki, na które zostaje pobierany materiał do badań, zostały wykonane według unikalnego patentu naszej firmy. Jakość procesu wytworzenia i sterylizacja jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzięki czemu mamy prawo używać oznaczenia CE na naszych zestawach do pobrania próbek (numer 0197).

Certyfikat Rzetelności Programu Rzetelna Firma

Program Rzetelna Firma rekomenduje terminowość płatniczą oraz kreuje pozytywny wizerunek firm zrzeszonych w programie. Certyfikat Rzetelności opublikowany online potwierdza rzetelność i przejrzystość każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w programie. Certyfikat wystawia Krajowy Rejestr Długów. Podmiot zgłaszający chęć uczestnictwa w programie Rzetelna Firma musi spełniać warunki niezbędne do przyjęcia go do grona członków programu.

Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej

 

banner2