Badanie ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. – który test będzie najlepszy dla Ciebie?

Zastanawiasz się jakie badanie ojcostwa będzie najlepsze dla Ciebie? W testDNA Laboratorium Sp. z o.o. możesz wykonać kilka testów pokrewieństwa. Poniżej przedstawimy Ci krótką ich charakterystykę, na podstawie której bez trudu wybierzesz test na ojcostwo, który będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

 

Badanie ojcostwa do celów prywatnych

Badanie ojcostwa dla celów prywatnychJest to jeden z najczęściej przeprowadzanych testów DNA. Chociaż jego skuteczność jest taka sama jak w przypadku badań sądowych (99,9999% przy potwierdzeniu ojcostwa oraz 100% przy jego wykluczeniu), to wynik prywatnego badania ojcostwa nie jest honorowany przez sąd. Spowodowane jest to niesformalizowaną procedurą pobrania materiału, w wyniku czego sąd nie ma pewności, że materiał wykorzystany do testu został pobrany od właściwych osób. Technicznie badanie ojcostwa do celów prywatnych wykonuje się tak samo jak test sądowy.

.

Ten test jest dla Ciebie odpowiedni jeśli:
  • Wynik badania ojcostwa ma stanowić jedynie prywatną informację dla Ciebie samego.
  • Nie chcesz, aby do testu włączona została matka
  • Chciałbyś pobrać materiał do badania ojcostwa samodzielnie w domu
  • Zależy Ci na maksymalnej dyskrecji i nie chcesz, aby ktokolwiek (w tym nawet personel placówki medycznej) dowiedział się, że zlecasz badanie ojcostwa

Więcej informacji o prywatnym badaniu ojcostwa…

.

Badanie ojcostwa do celów sądowych

Badanie ojcostwa dla celów sądowychBadanie ojcostwa do celów sądowych może zostać przeprowadzone na zlecenie prywatne lub też bezpośrednio z sądu. W przypadku tego testu wynik stanowi pełnowartościowy dowód w procesie sądowym. Aby było to możliwe należy zachować sformalizowaną procedurę pobrania materiału. Odbywa się ono w obecności biegłego sądowego lub lekarza, który jest przez tego biegłego upoważniony do wykonania czynności, o których wcześniej była mowa. Dodatkowo każda osoba przystępująca do sądowego badania ojcostwa musi okazać dokument potwierdzający jej tożsamość (osoby pełnoletnie dowód osobisty, osoby niepełnoletnie skrócony odpis aktu urodzenia) oraz jest jej wykonane zdjęcie. Dzięki temu sąd ma pewność, że materiał pobrano od właściwych osób. Do wyniku sądowego badania ojcostwa dołączona jest również ekspertyza biegłego sądowego, która potwierdza wiarygodność testu.

.

Ten test jest dla Ciebie odpowiedni jeśli:
  • Wynik badania ojcostwa chciałbyś wykorzystać jako dowód w procesie sądowym.
  • Zależy Ci na zachowaniu formalnej procedury badania.
  • W badaniu mogą uczestniczyć matka, ojciec oraz dziecko (w przypadku sądowego badania ojcostwa matka musi również przystąpić do testu).

Więcej informacji o sądowym badaniu ojcostwa…

.

Badania ojcostwa z innych próbek np. szczoteczki, chusteczki, gumy do żucia…

Test ojcostwa z gumy do żucia, szczoteczki, chusteczki

Badanie DNA również odznacza się wysoką skutecznością (porównywalną z poprzednimi testami na ojcostwo). Niemniej jednak w tym przypadku materiałem genetycznym, który poddaje się analizie nie jest wymaz z wewnętrznej strony policzka (tak jak wcześniej) ale mikroślad (np. włosy wyrwane z cebulkami, plamy krwi, szczoteczka do zębów itp.).

.

Ten test jest dla Ciebie odpowiedni jeśli:
  • Nie możesz pobrać standardowego materiału do badania ojcostwa od wszystkich uczestniczących w nim osób.
  • Wynik badania ojcostwa ma stanowić jedynie prywatną informację dla Ciebie samego – nie masz zamiaru wykorzystać go w przyszłości, jako dowodu w sprawie sądowej.
Więcej informacji o badaniu ojcostwa z mikrośladów….

.


zadzwoń teraz

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

Marcin Kliś

Marcin Kliś

Joanna Musiał

Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

Ewelina Czernachowska

Ewa Przeliorz

Ewa Przeliorz
Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 07/10/2019