Czy to dziecko mojego syna? Prosty sposób na uzyskanie odpowiedzi

Znaleźliście się Państwo w sytuacji gdzie potrzebujecie dowodu, że dziecko, które rzekomo pozostawił Państwa syn jest rzeczywiście z Wami spokrewnione? Zastanawiają się Państwo, czy można ustalić pokrewieństwo pomiędzy dzieckiem a najbliższymi krewnymi ojca? Tak,  jest to możliwe i to bez włączania do badania próbki od biologicznego ojca.  Do badania można włączyć próbkę od matki ojca, od jego ojca lub pozostałego rodzeństwa. Poniżej opisujemy Państwu w jaki sposób mogą Państwo wykonać badanie DNA i zyskać 100% pewność.

Kiedy dostępna jest tylko matka zmarłego ojca i jego siostra

Taki przypadek badaliśmy:
Sprawa toczyła się przed sądem. Matka dziecka wniosła do sądu pozew o przyznanie alimentów na jej nieletnie dziecko. Obowiązkiem tym chciała obciążyć matkę swojego partnera gdyż sam partner zmarł tuż po narodzinach dziecka.
Czy w takiej sytuacji możliwe jest ustalenia pokrewieństwa między dzieckiem a potencjalną babcią?

Nasza odpowiedź:
Tak, było to możliwe do wykonania niemniej jednak do badania włączyliśmy dodatkowe osoby.

Co zrobiliśmy w tym przypadku:
Do badania pobraliśmy próbkę od dziecka, matki zamarłego ojca i jego siostry. Dodatkowo też zabezpieczyliśmy próbkę od matki dziecka. Sama próbka od potencjalnej babci mogłaby się okazać niewystarczająca do uzyskania pewnego wyniku, stąd też postanowiliśmy włączyć do testu dodatkowo próbkę od siostry zamarłego mężczyzny.  Na początku ustaliśmy profile DNA osób badanych a następnie przeprowadziliśmy bardzo dokładną analizę statystyczną, której celem było sprawdzenie jak bardzo prawdopodobne jest, że dziecko spokrewnione jest z rodziną zamarłego ojca.
Badanie to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem potwierdziło pokrewieństwo między badanymi osobami.

Przeczytaj więcej:
Kiedy obydwoje rodzice zmarłego ojca są dostępni

Powyżej opisane przypadki to tylko część spraw jakimi się zajmujemy. Dlatego też jeśli znajdują się Państwo w takiej sytuacji gdzie badanie DNA jest potrzebne, prosimy do nas zadzwonić i omówić wszystko z naszymi konsultantami.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: pon.-czw. 7:00-22:00, pt, 7:00-20:00, weekendy i święta: 9:00-21:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016