Kancelaria Biegłych Sądowych

 

Kancelaria Biegłych Sądowych

Kancelaria Biegłych Sądowych

testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice

(Przychodnia CenterMed)

 

tel: (32) 445 34 26

kom. 600 005 779

kom. 793 300 340

fax 32 445 34 36

 

e-mail: biegly@testDNA.pl

WWW: www.testDNA.pl

 

Dr Paulina Wolańska-Nowak, biolog molekularny z ponad 20-letnim stażem w Pracowni Genetyki Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, gdzie jako biegły opracowała ponad 2000 ekspertyz z zakresu identyfikacji śladów biologicznych zabezpieczanych na miejscu zdarzenia, ustalania ojcostwa i pokrewieństwa w sprawach karnych oraz identyfikacji osobniczej. Odbyła liczne staże zagraniczne, m.in. w Forensic Science Service w Birmingham, Metropolitan Police Dpt. w Londynie oraz w Dundee. Autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych z dziedziny genetyki sądowej opublikowanych w liczących się czasopismach naukowych. Brała czynny udział w wielu prestiżowych projektach międzynarodowych m.in. grancie naukowym mającym na celu określenie zastosowania sieci Bayesowskich w kryminalistyce. Autorka kilkunastu referatów ustnych podczas wielu naukowych konferencji międzynarodowych oraz podczas zjazdów Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Jest współautorem książki „Badania DNA dla celów sądowych” cytowanej również na łamach wydawnictwa „Palestra” oraz rozdziału na temat interpretacji wartości ekspertyzy w trzech kolejnych wydaniach Ekspertyzy Sądowej (red.Józef Wójcikiewicz). Od 2013 r. pełni funkcję wykładowcy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

mgr Barbara Prokurat, biotechnolog od lat związana z laboratorium testDNA. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego
w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Absolwentką biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Jest też absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Jednostkami Zdrowia Publicznego Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po zakończeniu studiów została zaproszona do opracowania publikacji przeznaczonej dla studentów tegoż kierunku. Obecnie, zajmując stanowisko dyrektora ds. operacyjnych, nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest także pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

 

Wykaz publikacji dotyczących genetyki sądowej

 1. Wolańska-Nowak, Twierdzenie Bayesa a interpretacja wartości dowodu biologicznego,
  Z Zagadnień Nauk Sądowych (1997), z. XXXV, 140-150
 2. Wolańska-Nowak, Kilka problemów związanych z oceną dowodu z badania DNA,
  Z Zagadnień Nauk Sądowych (1997), z.XXXVI, 121-131
 3. Wolańska-Nowak, Population differentiation and the value of DNA evidence,
  Z Zagadnień Nauk Sądowych (1999), z.XXXIX, 103-116.
 4. Wolańska-Nowak, Application of subpopulation theory to evaluation of DNA evidence, Forensic Science International 113 (2000) 63-69.
 5. Wolańska-Nowak i W. Branicki, Baza danych profili DNA – nowe narzędzie dla wymiaru sprawiedliwości, Prokuratura i Prawo 5 (2000) 87-98.
 6. Wolańska-Nowak, Wpływ genetycznego zróżnicowania populacji zamieszkującej Polskę Południową na wartość dowodu z badania DNA, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t.III, red. Ewa Gruza i Tadeusz Tomaszewski, Warszawa 2000, 333-338.
 7. Wolańska-Nowak, W. Branicki, T. Kupiec, Application of Gene Print Power Plex 16 System in analysing of forensic mix stains, Z Zagadnień Nauk Sądowych, (2001), z.XLVI,
 8. Wolańska-Nowak P, Branicki W, Kupiec T, STR data AmpFlSTR Profiler Plus loci in Southern Poland, Forensic Science International 122 (2-3) (2001), 173-174
 9. Wolańska-Nowak, Branicki W., Kupiec T., STR data for SGM Plus and penta E and penta D loci in a population sample from south Poland, Forensic Science International 127 (2002) 237-239
 10. Wolańska-Nowak P. Interpretacja wyników ekspertyzy w: Ekspertyza Sądowa, Józef Wójcikiewicz , Zakamycze, 2002, 370-372, 547-586
 11. Wolańska-Nowak P, Branicki W. Interpretacja wyników badania DNA w procesie karnym. Prokuratura i Prawo 2003, 11: 48-68
 12. Wolańska-Nowak P, Statystyczna interpretacja wyników badań DNA.  II Konferencja Chemometria – metody i zastosowania. Zakopane 2003
 13. Branicki W., Kupiec T., Wolańska-Nowak P., Parys-Proszek A, Ba G., Beyond HV1 and HV2 –identification of valuable mitochondrial DNA Single Nucleotide PolymorphismsProgress in Forensic Genetics 10, Elsevier 2004, pp. 100-102
 14. Branicki W, Kalista K, Kupiec T, Wolańska-Nowak P, Żołedziewska M, Lessig R., Distribution of mtDNA haplogroups in a population sample from Poland. Journal of Forensic Science. 2005 May;50(3):732-3.
 15. Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Usefulness of bayesian networks
  – a forensic genetics perspective
   (in:) Zuba D. (ed) Chemometria – metody i zastosowania, Zakopane 2006, 50
 16. Wolańska-Nowak P. Interpretacja wyników ekspertyzy w: Ekspertyza Sądowa, red. Józef Wójcikiewicz . Wydanie drugie, poprawione. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007, 571-602
 17. Wojciech Branicki, Paulina Wolańska-Nowak, Urszula Brudnik, Tomasz Kupiec, Katarzyna Szymańska, Anna Wojas-Pelc, Forensic application of a rapid test for red hair colour prediction and sex determination, Problems of Forensic Sciences 2007, vol. 69, pp. 37 – 51.
 18. Paulina Wolańska-NowakOn the subtle Southern Polish population subdivision,Problems of Forensic Sciences 2007 »  71 (LXXI) »  pages 265 – 279
 19. Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., Examples of combining genetic evidence—Bayesian network approach, Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (August 2008), pp. 669-670.Parys-Proszek A.,
 20. Branicki W., Wolańska-Nowak P., Kupiec T., Application of Biorobot m48 to DNA extraction from biological specimens analysed in forensic investigations. Problems of Forensic Sciences 2008, LXXVI, 369–381
 21. Branicki W., Wolańska-Nowak P., Parys-Proszek A., Kupiec T., Application of the Mentype Argus X-8 kit to forensic casework. Problems of Forensic Sciences 2008, LXXIII, 53–64
 22. Parys-Proszek A., Branicki W., Wolańska-Nowak P., Kupiec T., Application of BioRobot M48 to forensic DNA extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (August 2008), pp. 58-59.
 23. Branicki W, Brudnik U, Kupiec T, Wolańska-Nowak P, Szczerbińska A, Wojas-Pelc A. Association of Polymorphic Sites in the OCA2 Gene with Eye Colour Using the Tree Scanning Method. Annals of Human Genetics 2008, 72, 184-92.
 24. Branicki W, Brudnik U, Kupiec T, Wolanska-Nowak P, Wojas-Pelc A. Determination of phenotype associated SNPs in the MC1R gene. Journal of Forensic Science. 2007, 52(2), 349-354
 25. Wolańska-Nowak P., Wartość dowodu z badania DNA, w: Badania DNA dla celów sądowych. (red. Branicki W.) Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2008, 117-186
 26. Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., A population data for 17 Y-chromosome STR loci in South Poland population sample – some DYS458.2 variants uncovered and sequenced, Forensic Science International: Genetics 4 (2009) e43–e44
 27. Zadora G., Wolańska-Nowak P., Application of Bayesian Networks in forensic genetics and criminalistics, Problems of Forensic Sciences, 2009  78 (LXXVIII) 141-159
 28. Wolańska-Nowak P., Branicki W. Zastosowanie sieci bayesowskich do genetycznej identyfikacji człowieka”. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe”, Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania – Informatyka, (red. Adam Grzech, Krzysztof Juszczyszyn, Halina Kwaśnicka, Ngoc Thanh Nguyen), wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009, 65-80
 29. Wolańska-Nowak P. Branicki W., Zastosowanie sieci Bayesowskiej do predykcji pewnych cech fizycznych człowieka na podstawie badań genetycznych, w: Chemometria w nauce i praktyce, (red. Dariusz Zuba i Andrzej Parczewski), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2009, 191-208
 30. Wolańska-Nowak P. Pre-assessment of evidential value of evidences – examples from forensic expert practice. Problems of Forensic Sciences 2010, vol. LXXXI, 74–90
 31. Paulina Wolańska-Nowak, Ireneusz Sołtyszewski, Attempting to predicting subpopulation origin of unknown suspect on the basis of his/her STR genotype – Bayesian network approach, 10th International Symposium on Forensic Sciences. ISBN: 978-80-969471-8-8, EAN: 9788096947188, ISSN: 1338-4619
 32. Agnieszka Parys-Proszek, Tomasz Kupiec, Paulina Wolańska-Nowak, Wojciech Branicki, Genetic variation of 15 autosomal STR loci in a population sample from Poland, Legal Medicine 12 (2010) 246–248
 33. Soltyszewski, W. Pepinski, P. Wolanska-Nowak, A.Maciejewska, R. Paszkowska, M. Abreu-Glowacka, W. Achrem, A. Jonkisz, A. Lebioda, M. Konarzewska, R. Ploski. Polish population data on 15 autosomal STRs of AmpFlSTR NGM PCR kit. Forensic Science International: Genetics, March 2014, Volume 9, p. 142–149
 34. Purps, S. Siegert, S. Willuweit, M. Nagy, C. Alves, R. Salazar, S. M.T. Angustia, L. H. Santos, K. Anslinger, B. Bayer, Qasim Ayub, Wei Wei, Yali Xue, C. Tyler-Smith, M. Baeta Bafalluy, B. Martínez-Jarreta, B. Egyed, B. Balitzki, S. Tschumi, D. Ballard, Denise Syndercombe Court, X. Barrantes, G. Bäßler, T. Wiest, B. Berger, H. Niederstätter, W. Parson, C. Davis, B. Budowle, H. Burri, U. Borer, C. Koller, E. F. Carvalho, P. M. Domingues, Wa. Takash Chamoun, M.D. Coble, C. R. Hill, D.l Corach, M. Caputo, M. E. D’Amato, S. Davison, R. Decorte, M. H.D. Larmuseau, Cl. Ottoni, O. Rickards, Di Lu, Chengtao Jiang, T. Dobosz, A. Jonkisz, W. E. Frank, I. Furac, C. Gehrig, V. Castella, B., Cordula Haas, Jana Wobst, Gavrilo Hadzic, Katja Drobnic, Katsuya Honda, Yiping Hou, Di Zhou, Yan Li, Shengping Hu, Shenglan Chen, Uta-Dorothee Immel, R. Lessig, Z. Jakovski, T. Ilievska, A.E. Klann, C. Cano García, P. de Knijff, T. Kraaijenbrink, Aikaterini Kondili, P. Miniati, M. Vouropoulou, L.Kovacevic, D. Marjanovic, I. Lindner, I. Mansour, Mouayyad Al-Azem, Ansar El Andari, M. Marino, S.a Furfuro, L. Locarno, P. Martín, G. M. Luque, A. Alonso, L. Souto Miranda, H. Moreira, N. Mizuno, Y. Iwashima, R. S. Moura Neto, T. L.S. Nogueira, R. Silva, M. Nastainczyk-Wulf, J. Edelmann, M. Kohl, Shengjie Nie, X. Wang, B. Cheng, C. Núñez, M. Martínez de Pancorbo, Jill K. Olofsson, Niels Morling, Valerio Onofri, Adriano Tagliabracci, Horolma Pamjav, A. Volgyi, G. Barany, R. Pawlowski, A. Maciejewska, S.Pelotti, W. Pepinski, M. Abreu-Glowacka, C.Phillips, J. Cárdenas, D. Rey-Gonzalez, A. Salas, F. Brisighelli, C. Capelli, U. Toscanini, A. Piccinini, M. Piglionica, S. L. Baldassarra, R. Ploski, M. Konarzewska, E. Jastrzebska, C. Robino, A.Sajantila, J. U. Palo, E. Guevara, J. Salvador, M. Corazon De Ungria, J. J. Russell Rodriguez, U. Schmidt, N. Schlauderer, P. Saukko, P. M. Schneider, M. Sirker, Kyoung-Jin Shin, Yu Na Oh, I. Skitsa, A. Ampati, Tobi-Gail Smith, L. Solis de Calvit, V. Stenzl, T. Capal, A. Tillmar, H. Nilsson, S. Turrina, D. De Leo, A. Verzeletti, V. Cortellini, J. H. Wetton, G. M. Gwynne, M. A. Jobling, M. R. Whittle, D. R. Sumita, P. Wolańska-Nowak, Rita Y.Y. Yong, M. Krawczak, M. Nothnagel, L. Roewer. A global analysis of Y-chromosomal haplotype diversity for 23 STR loci. Forensic Science International: Genetics, September 2014, Volume 12, p.12–23
 1. Paulina Wolańska-Nowak, Agnieszka Parys-Proszek, Ireneusz Sołtyszewski.
  Y chromosome haplogroups distribution in Poland and deduction on subpopulation origin of unknown male suspect – Bayesian Network approach. Law and Forensic Science, Volume 8, 2014 (2) p. 123-146
 2. Wojciech Achrem, Paulina Wolańska–Nowak, Ireneusz Sołtyszewski. Opinia biegłego
  z zakresu badań genetycznych jako narzędzie identyfikacji kryminalistycznej, Prokuratura i Prawo (2015) 10: 142-157
 3. Paulina Wolańska-Nowak, Agnieszka Parys-Proszek, Ireneusz Sołtyszewski. Searching for dependencies between mtDNA and Y-chromosome markers. International Journal of Legal Medicine (w recenzji)
Data publikacji: 06/10/2017