Według Światowej Organizacji Zdrowia „obumarciem płodu” określa się sytuację śmierci płodu przed jego wydaleniem lub wydobyciem z łona matki bez względu na czas trwania ciąży. Natomiast termin „wewnątrzmaciczne obumarcie płodu” dotyczy śmierci płodu w drugiej połowie ciąży.

Pomijając kwestie definicyjne warto podkreślić, że każde obumarcie bez względu na czas trwania ciąży jest traumatycznym przeżyciem dla rodziców. Jednym z pytań, które zadają sobie w tej sytuacji jest: „Dlaczego tak się stało?”

Obumarcie płodu objawy

Objawami obumarcia płodu we wczesnej ciąży jest najczęściej występujące krwawienie i/lub zanik objawów ciążowych. Wiele kobiet o obumarciu płodu dowiaduje się od lekarza podczas kontrolnego badania USG ok. 8-10 tygodnia ciąży. W wyższej ciąży zaniepokoić powinien zanik odczuwania przez kobietę ruchów płodu.

Rozpoznanie przez lekarza obumarcia płodu następuje gdy:

 • niewysłuchanie czynności serca płodu,
 • brak czynności serca w badaniu USG,
 • występowanie objawów w diagnostyce obrazowej: objaw Spaldinga, objaw aureoli, nadmierne zgięcie kręgosłupa.

Przyczyny obumarcia płodu

Jedną z najczęstszych przyczyn obumarcia płodu są choroby genetyczne zarodka (aberracje chromosomowe). Statystyki pokazują, że dotyczy to aż 60-80% przypadków. Aby sprawdzić, czy faktycznie tutaj leży przyczyna obumarcia płodu rodzice powinni poprosić personel medyczny o zabezpieczenie tkanek – najlepiej kosmówkę i przekazać ją do badań genetycznych.

Wśród przyczyn wczesnego obumarcia płodu wymienia się również:

 • trombofilię wrodzoną,
 • niewydolność fazy lutealnej,
 • nieleczone choroby tarczycy,
 • źle kontrolowana cukrzyca
 • wady wrodzone macicy (przegroda jamy macicy)
 • zmiany w macicy (mięśniaki, polipy endometrium,
 • krwiaki podkosmówkowe,
 • zrosty wewnątrzmaciczne,
 • niewydolność cieśniowo-szyjkową,
 • zespół antyfosfolipidowy,
 • zakażenia (Ureaplasma, Toxoplasma, Chlamydia, Mycoplasma, HSV, Rubella, CMV),
 • stosowanie używek (nikotyna, alkohol, narkotyki),

Obumarcie płodu – postępowanie

Po stwierdzeniu obumarcia płodu pacjentka jest kierowana do szpitala. To tam, po wykonaniu kolejnego  badania USG lekarz decyduje, czy poronienie nastąpi naturalnie po podaniu odpowiednich leków, czy też konieczny jest zabieg łyżeczkowania.

Jeśli pacjentka chciałaby wykonać badania genetyczne przyczyn poronienia lub określenie płci po poronieniu – powinna przed zabiegiem lub przed podaniem lekarstw poprosić lekarza lub położną o zabezpieczenie odpowiednich tkanek w soli fizjologicznej, a następnie przekazać do badań DNA.

Badanie przyczyn poronienia – jak wykonać?

Prawa po poronieniu a obumarcie płodu

Każdej kobiecie, u której doszło do poronienia – bez względu na czas trwania ciąży – przysługują określone prawa:

 • skrócony urlop macierzyński (56 dni),
 • możliwość (ale nie obowiązek!) pochówku,
 • zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł (po zorganizowaniu pochówku),
 • odszkodowanie z dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Aby z nich skorzystać (nie dotyczy to pochówku) musi być znana płeć. Na tej podstawie szpital wydaje rodzicom Kartę Martwego Urodzenia, która pozwala dokonać rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie uzyskuje się Akt Urodzenia. To właśnie ten dokument pozwala rodzicom załatwić niezbędne formalności.

Kliknij TUTAJ i dowiedz się, jak określić płeć po poronieniu?

Wszystkie artykuły
Back to Top
Zadzwoń
Czat Zadaj pytanie