Punkty pobrań testDNA w Bydgoszczy – mapki

 .

Punkt pobrań testDNA w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza

 

 

Punkt pobrań testDNA w Bydgoszczy przy ul. Gen. J. Hallera

 

.

.

Data publikacji: 28/05/2015