Punkty pobrań testDNA w Bydgoszczy — mapki

 .

Punkt pobrań testD­NA w Byd­goszczy przy ul. Karłow­icza

 

 

Punkt pobrań testD­NA w Byd­goszczy przy ul. Gen. J. Hallera

 

.

.

Data publikacji: 28/05/2015