TEST DNA HPV 12

W bada­niu gene­ty­cznym wykry­wana jest obec­ność 12 typów wirusa HPV.

Iden­ty­fikowane typy: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59.

Każdy z tych typów jest geno­ty­powany co oznacza, że jeśli w bada­niu zostało ziden­ty­fikowane zakaże­nie, to na wyniku bada­nia pojaw­ia się infor­ma­c­ja, jakim konkret­nie typem HPV jest zakażona pacjentka/ pac­jent.

Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017