Test na HPV w pakiecie taniej!

Decy­du­jąc się na wyko­nanie tes­tu  HPV możesz wykon­ać z tej samej prób­ki jed­nocześnie dodatkowe bada­nia. Czy wiesz, że zamaw­ia­jąc cały Paki­et Infek­cyjny możesz zaoszczędz­ić nie tylko pieniądze ale także czas, który musi­ałabyś przez­naczyć na wiz­y­ty u lekarza? Przeczy­taj poniżej, dlaczego bardziej opła­ca się zamówić Paki­et Infek­cyjny niż samo badanie na HPV.

.

W Pakiecie Infekcyjnym wykonasz na podstawie tylko jednej próbki 4 różne badania:

  • Test na HPV – oznacza­my 14 typów wirusa HPV
  • Test na Chlamy­dię Tra­choma­tis
  • Test na wirusa opryszcz­ki płciowej ( HSV)
  • Test na Ure­aplas­ma Ure­aliticum

PRZEPRASZAMY, OBECNIE TEGO BADANIA NIE MAMY W OFERCIE.

Zobacz też:

Nie możesz zajść w ciążę? Sprawdź czy prob­le­mem nie jest nad­mi­ar żelaza!

Pobierz bezpłat­ny porad­nik:

 

Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 13/06/2018