Testy na ojcostwo – co wpływa na ich pewność?

 

Testy na ojcostwo

To czy testy na ojcostwo są pewne zależy m.in. od ilości uwzględnionych w analizie markerów genetycznych (miejsc na DNA). Najlepiej jeśli jest ich aż 24. Pozwala to potwierdzić ojcostwo z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,9999% lub wykluczyć je ze 100% pewnością, również w sytuacji, kiedy badany jest tylko ojciec i dziecko.

 

 

 

 

 

Elementów decydujących o tym, że testy na ojcostwo są pewne jest oczywiście więcej. Warto zwrócić na nie uwagę przed zleceniem badania w danym laboratorium. Ale co to właściwie znaczy „pewne testy na ojcostwo”?

 

Testy na ojcostwo są pewne, jeśli potwierdzają ojcostwo mężczyzny na ponad 99,9999% albo wykluczają je ze 100% pewnością. Jest to zalecenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Testy na ojcostwo na podstawie 16 czy 24 markerów DNA? Jaka jest różnica?

 

Profile genetyczne badanych osób, utworzone w toku analizy w celu ustalenia ojcostwa, powinny składać się minimum z 16 markerów DNA. Taka liczba może okazać się jednak niewystarczająca, jeśli ojciec i dziecko są jedynymi uczestnikami badania. Istnieje wówczas ryzyko, że uzyskany rezultat będzie wskazywał na niższe prawdopodobieństwo ojcostwa niż to zalecane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. Wtedy konieczne staje się rozszerzenie zakresu analizy, tak aby uwzględniała 24 markery DNA, albo włączenie do badania jeszcze jednej osoby – matki dziecka. Dlatego najlepiej od razu zdecydować się na testy na ojcostwo oparte na 24 markerach DNA. Pozwoli to uniknąć ryzyka, że analizę trzeba będzie powtarzać, z powodu wstępnie niejednoznacznego wyniku.

 

Pewne testy na ojcostwo to testy, które mają profil genetyczny na wyniku

 

Profil genetyczny na wyniku testu DNA na ojcostwo ma formę tabeli. Informuje ona o tym, jakie miejsca na DNA zostały przebadane i jakie przypisano im wartości liczbowe. Obecność profilu genetycznego na wyniku jest bardzo ważna, ponieważ zawiera informacje, na podstawie których laboratorium wydało wynik potwierdzający lub wykluczający ojcostwo. Jest dowodem na to, że analiza w ogóle została przeprowadzona. Profil genetyczny daje też możliwość weryfikacji wyniku w innym laboratorium, a w przyszłości także włączenia do badania dodatkowej osoby, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Testy na ojcostwo – pewność wyniku gwarantują certyfikaty i akredytacje

 

Testy na ojcostwo najlepiej wykonywać tylko w akredytowanym, certyfikowanym laboratorium. Placówki, które posiadają takie certyfikaty i akredytacje są poddawane nieustannej kontroli z zewnątrz, a to oznacza, że można im ufać. Najważniejszą akredytacją dla laboratoriów genetycznych jest ta nadawana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie spełniania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wymogi, które powyższa norma nakłada na laboratoria są bardzo surowe. Jeśli dana placówka jest w stanie im sprostać, to znaczy, że wszystkie wykonywane w niej testy na ojcostwo są pewne oraz, że działa zachowując najwyższe standardy jakości.

Data publikacji: 15/09/2016, Data aktualizacji: 25/09/2019