Cennik badań DNA na ojcostwo

Domowy zestaw do pobra­nia próbek 

Zestaw zaw­iera kom­plet steryl­nych wymazówek dla maksy­mal­nie 4 uczest­ników bada­nia, for­mu­la­rz zlece­nia i krótką instrukcję. Pobrane prób­ki odbierze­my za dar­mo kuri­erem.

zestaw

dostawa-raty

Cena: 77,-

zamow-teraz

zamow-telefon


 

 

 

 

 


Wysyłkowy test DNA na ojcost­wo lub macierzyńst­wo

Anal­iza 24 mark­erów DNA — 1000 razy pewniejszy wynik bada­nia; dar­mowa, dyskret­na wysył­ka i odbiór próbek kuri­erem + ubez­piecze­nie bada­nia. Do tes­tu możesz dostar­czyć każdą próbkę — wymazy i “mikrośla­dy”.


Badanie DNA na ojcost­wo lub macierzyńst­wo w przy­chod­ni

Badanie DNA na miejs­cu w jed­nej z naszych przy­chod­ni. Dyskret­ny pobór próbek przez per­son­el medy­czny. Anal­iza 24 mark­erów DNA — 1000 razy pewniejszy wynik bada­nia; pro­file gene­ty­czne na wyniku + ubez­piecze­nie bada­nia. Badamy wszys­tkie prób­ki (wymazy i “mikrośla­dy”).


Sądowe badanie DNA na ustal­e­nie ojcost­wa lub macierzyńst­wa

Badanie DNA na miejs­cu w jed­nej z naszych przy­chod­ni. Pobranie próbek przez upoważnioną osobę. Anal­iza 24 mark­erów DNA. Wynik wraz z eksper­tyzą eksper­ta pełniącego funkcję biegłego sądowego.


 

Ekspre­sowy test na ojcost­wo — wynik w 48 godzin!

Anal­iza 24 mark­erów DNA — 1000 razy pewniejszy wynik bada­nia; dar­mowa, dyskret­na wysył­ka i odbiór próbek kuri­erem + ubez­piecze­nie bada­nia. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek.


Badanie DNA na ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży
Test przy okazji badań pre­na­tal­nych

Ustal­e­nie ojcost­wa przy okazji badań pre­na­tal­nych amniop­unkcji lub biop­sji kos­mów­ki. Pobranie próbek na miejs­cu przez wyk­wal­i­fikowanego lekarza. Możli­wość włączenia od ojca prób­ki “mikroślad­owej”. 100% pewny wynik — jak po urodze­niu dziec­ka.


Badanie DNA na ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży
Test z krwi mat­ki i ojca

Ustal­e­nie ojcost­wa na pod­staw­ie bada­nia krwi mat­ki i ojca. Badanie w przy­chod­ni w Twoim mieś­cie. 100% pewny wynik — jak po urodze­niu dziec­ka.