Jak zgłosić dziecko do fundacji? – wytyczneDlaczego przy wyborze laboratorium do badania na ojcostwo ważna jest akredytacja, Jak długo trwa wykonanie badania na ojcostwo, Gdzie zrobić badanie na ojcostwo - w placówce medycznej, w aptece czy w domu, Jakie badanie na ojcostwo zrobić - prywatne czy sądowe

Obecnie w Polsce funkcjonuje już coraz więcej organizacji pozarządowych. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy, np. kiedy u dziecka zdiagnozuje się niebezpieczną chorobę genetyczną. Jak zgłosić dziecko do fundacji i uzyskać dofinansowanie leczenia czy też dostęp do badań? Warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

 1. Fundacja – pomoc genetycznie chorym dzieciom
 2. Jak zgłosić dziecko do fundacji?
 3. Dofinansowanie leczenia – warunki do spełnienia
 4. Fundacja a czas oczekiwania na jej pomoc
 5. Wysokość dofinansowania – ile wynosi?
 6. Badanie WES – jak otrzymać dofinansowanie?
 7. Dofinansowanie leczenia oraz badań – źródła ich otrzymywania

Fundacja – pomoc genetycznie chorym dzieciom

Działalność organizacji pozarządowych w naszym kraju polega głównie na czynieniu dobra publicznego. Zakres tego działania obejmuje nie tylko edukację oraz aktywizację, ale również ochronę życia i zdrowia. Dodatkowo, fundacja może pomagać poprzez udzielanie pomocy materialnej zarówno w formie rzeczowej, jak i finansowej.

Jak zgłosić dziecko do fundacji?

Choroba dziecka wiąże się z trudną sytuacją emocjonalną i materialną. Wiele rodzin nie może pozwolić sobie na specjalistyczne leczenie, skomplikowane zabiegi operacyjne albo zastosowanie nowoczesnych środków farmaceutycznych. Z pomocą przychodzi fundacja. Organizacje pozarządowe pomagają rodzicom oraz ich chorym genetycznie dzieciom. Jak zgłosić dziecko do fundacji? Chcąc ubiegać się o dofinansowanie leczenia albo specjalistycznych badań należy złożyć właściwy wniosek w siedzibie fundacji.

Dofinansowanie leczenia – warunki do spełnienia

Fundacja oferuje pomoc w ramach zdrowotnych programów dla:

– rodziców/opiekunów prawnych dziecka do ukończenia przez niego 18. roku życia,
– pełnoletniej osoby fizycznej chorej albo niepełnosprawnej,
– pełnomocników albo opiekunów prawnych pełnoletnich fizycznych chorych osób bądź niepełnosprawnych.

Wszystkie szczegółowe zasady związane z ubieganiem się o dofinansowanie leczenia albo specjalistycznych badań znajdują się w regulaminie pozarządowej organizacji. Podstawowymi dokumentami, które należy dołączyć w formie załączników są:

 • dokumenty potwierdzające występowanie choroby albo niepełnosprawność – orzeczenie, wyniki badań (w tym badań genetycznych u dziecka) itp.,
 • dokument wskazujący na konieczność dokonywania zakupu leków/wizyt lekarskich/badań
 • szacowane koszty leczenia,
 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Identyczna dokumentacja jest wymagana, kiedy zainteresowany wnioskuje o dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji bądź operacji.

O dofinansowanie leczenia, czego skutkiem jest długotrwała albo ciężka choroba albo niepełnosprawność można wnioskować również w Fundacji Polsat. Zgodnie z regulaminem, jeśli ubiega się o udzielenie społecznej pomocy to trzeba złożyć takie dokumenty jak:

 • list rodziców z prośbą o udzielenie pomocy,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka i wykaz potrzebnych produktów leczniczych,
 • wyrażona zgoda przez aptekę, aby móc przekazać i rozliczyć dotację na zakup,
 • szacowany kosztorys wskazanych leków, który jest sporządzony przez lekarza,
 • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej na temat sytuacji materialno-bytowej rodziny danego dziecka,
 • opinia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej odnośnie rodziny dziecka,
 • pisemne zaświadczenie informujące o zgromadzonej kwocie pieniężnej przeznaczonej na dalsze leczenie – uwzględniając źródła pochodzenia,
  wypełnione oświadczenie z jego podpisem.

Lubińska Fundacja KGHM Polska Miedź także oferuje pomoc. Osoba ubiegająca się o darowiznę pieniężną musi skierować do biura tej fundacji własnoręcznie podpisany wniosek wraz z prośbą o udzielenie pomocy. W tym dokumencie należy opisać jak wygląda sytuacja zdrowotna oraz materialno-bytowa i uzasadniać konieczność ubiegania się o otrzymanie darowizny. Do tego wniosku trzeba dołączyć jeszcze:

 • dokumenty potwierdzające materialną sytuację, która jest opisana we wniosku,
 • dokumenty potwierdzające zdrowotną sytuację, która jest opisana we wniosku.

Ponadto, istotne jest także, aby wskazać, czy dotąd udało się uzyskać dofinansowanie z jakichkolwiek innych instytucji jak np. NFZ.

Fundacja a czas oczekiwania na jej pomoc

fundacja

Każda fundacja najpierw dokładnie analizuje otrzymane wniosku, a potem kontaktuje się wyłącznie z osobami, których prośba została pozytywnie rozpatrzona. Przykładowo krakowska fundacja MATIO ma 60 dni na podjęcie decyzji. Lubińska Fundacja KGHM Polska Miedź informuje o dofinansowaniu i przeznacza darowiznę do 30 dni od momentu otrzymania właściwie wypełnionego kwestionariusza oraz oświadczenia.

Wysokość dofinansowania – ile wynosi?

Wysokość dofinansowania leczenia czy też badań zależy przede wszystkim od ilości złożonych wniosków w danym czasie, dostępnych środków pieniężnych Fundacji i indywidualnej materialnej sytuacji osoby składającej tej wniosek. Przy każdym dofinansowaniu ważne jest rozliczenie na podstawie faktur oraz innych, dodatkowych dokumentów księgowych, uwzględniając czas zawarty w regulaminie.

Badanie WES – jak otrzymać dofinansowanie?

Badanie WES  często stanowi ostatnią szansę, aby poznać dokładną chorobę przyczyny małego pacjenta, a co za tym idzie – sposób jej leczenia lub postępowania z dzieckiem. Polega ono na „przeskanowaniu”, czyli dokładnym sprawdzeniu wszystkich genów dziecka, aby odnaleźć zmiany (mutacje) odpowiadające za zdrowotne problemy takie jak np. niesprawność fizyczna i intelektualna, objawy padaczki genetycznej u dzieci, zespół Westa albo objawy autyzmu itp. Do badania WES stosuje się najnowocześniejszą technologię, czyli sekwencjonowanie nowej generacji – NGS. Ten szeroki zakres badania wynosi kilka-kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niestety, ta kwota dla wielu rodziców jest zbyt duża i nie mogą oni sfinansować go. W tej sytuacji zaleca się, żeby zwrócić się o pomoc do wybranej Fundacji. Uzyskane wyniki z tego badania mogą zmienić sytuację dziecka, dlatego że specjalista będzie mógł w szybkim czasie wprowadzić odpowiednie leczenie.

fundacja

Fundacja może wcześniej ubiegać się o dostarczenie kosztorysu, który uwzględnia dokładny opis wykonywanego badania, jego zakres i wycenę. Laboratorium, które przeprowadza badanie WES ma obowiązek dostarczyć wymagane dane na życzenie rodziców.

Po tym jak zostanie już otwarte konto w danej Fundacji, rodzice mogą publikować w sieci linki kierujące do zbiórki. Ponadto, można także wydrukować specjalne ulotki, a potem rozdawać je w okolicy. Takie działania mogą przyspieszyć uzbieranie wymaganej kwoty.

Dofinansowanie leczenia oraz badań – źródła ich otrzymywania

Fundacja należy do organizacji pozarządowych. Jej działalność można wspierać przez przekazywanie darowizny. Najpopularniejszą formą jest 1% swojego podatku. Oczywiście wiele Fundacji ma swoich stałych darczyńców, spośród których można wskazać przykładowo na większe firmy transportowe, pocztowe, bankowe, a nawet motoryzacyjne. Pozwalają one na dofinansowanie leczenia oraz wszelkich wymaganych badań dla osób, które zgłaszają się do danej Fundacji o pomoc. Ponadto, wiele Fundacji bierze czynny udział w organizowanych państwowych programach i innych konkursach, np. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, które są organizowane na rzecz autyzmu. Dzięki uzyskanym środkom publicznym można realizować kolejne projekty, których celem jest poprawa jakości życia chorych osób i ich bliskich.


fundacja

Data publikacji: 23/02/2021, Data aktualizacji: 04/06/2021