Nowe porozumienie w sprawie badań genetycznych nad chorobami jelit

Firma 23andMe poinformowała o porozumieniu z Pfizer Inc w sprawie badań genetycznych obejmujących schorzenia układu pokarmowego. Autorzy inicjatywy przewidują, że w testach weźmie udział ok. 10 000 osób cierpiących na tzw. nieswoiste zapalenia jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD). Projekt ten ma na celu zidentyfikowanie wszystkich czynników genetycznych wpływających na powstanie i rozwój choroby. Kolejnym celem ma być zbadanie odpowiedzi pacjentów na zastosowane leczenie.

Według danych statystycznych pochodzących z Centers for Disease Control and Prevention (CDC), w samych tylko Stanach Zjednoczonych na IBD choruje aż 4 miliony ludzi, przy czym występuje ono częściej w krajach rozwiniętych. Na chorobę nie ma skutecznego lekarstwa, jej przyczyny również nie zostały do końca poznane.

Przedstawiciele obu spółek mają nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się ustalić wszystkie genetyczne czynniki leżące u podstaw chorób jelit, które ostatecznie doprowadzą do przygotowania skuteczniejszych metod ich leczenia. Reprezentanci 23andMe nie kryją ekscytacji wynikającej z możliwości współpracy z firmą Pfizer, która to zobowiązała się do prowadzenia prac zmierzających w kierunku opracowania nowych metod terapeutycznych dla pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Tylko dzięki zrozumieniu biologicznych mechanizmów powstawania IBD uda się to osiągnąć. Zadaniem 23andMe będzie natomiast znalezienie osób cierpiących na najczęstsze choroby z grupy IBD, a więc chorobę Leśniewskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelit.

Uczestnicy eksperymentu nie poniosą żadnych kosztów związanych z realizacją badania, będą musieli wyrazić jednak zgodę na dostarczenie próbek DNA (uzyskanych ze śliny). Ponadto zostaną oni poproszeni o wypełnienie specjalnej ankiety oraz podpisanie zgody na udostępnienie swoich danych naukowcom. Badanie będzie obejmowało wyłącznie mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Data publikacji: 08/06/2015