Kontrola jakości w testach DNA na ojcostwo

Jak laboratorium kontroluje jakośćkontrola jakości w testDNA, jakość badań DNA, jakość badania DNA

Czy wiecie Państwo, jak można sprawdzać jakość badań DNA w laboratorium? Jest kilka sposobów na to, aby się upewnić, czy rzeczywiście testy ojcostwa są prawidłowo wykonywane. Zanim podejmą Państwo decyzję, komu zlecić przeprowadzenie badania ojcostwa, warto sprawdzić jak wygląda kontrola jakości w danym laboratorium.

Po pierwsze ważne są wewnętrzne procedury, które powinny eliminować ryzyko wystąpienia błędu, zarówno ze strony pracownika, jak i aparatury. Po drugie jakość badania powinna być regularnie kontrolowana w niezależnych ośrodkach.

Jak bardzo ważna jest dla nas kontrola jakości badań?  Najważniejsza! Nie twierdzimy, że inne laboratoria o to nie dbają – nam zależy jednak na tym, aby pokazać Państwu, co laboratorium robi, aby zagwarantować Państwu pewny wynik.

.

Badania DNA — wewnętrzne procedury to podstawa!

Lata doświadczeń pozwoliły testDNA Laboratorium Sp. z o.o. nie tylko zoptymalizować przebieg całego badania DNA, ale również rozwinąć systemy wewnętrzne, kontrolujące każdą próbkę trafiającą do laboratorium. Pozwalają one wychwycić nawet najmniejsze odchylenie od normy, dzięki czemu klient zawsze otrzyma wynik badania DNA, który jest
w 100 % pewny.

Każdy etap badania jest bardzo dokładnie zaplanowany i opisany w dziennikach laboratoryjnych, tak aby uniknąć pomyłek chociażby przy nanoszeniu Państwa próbek. Prawdopodobnie  testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jako jedyne posiada bardzo specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala sprawdzić czy dany profil DNA był już w laboratorium analizowany i czy między przypadkowo porównanymi profilami nie występuje pokrewieństwo.
.

Dwukrotna analiza próbek

Niezależnie od tego czy wykonywane jest badanie ojcostwa dla celów prywatnych czy sądowych, laboratorium zawsze stosuje te same procedury bezpieczeństwa. Przyjęto, że w momencie, kiedy uzyskiwany jest wynik zaprzeczający ojcostwo, to laboratorium ma obowiązek wykonać badanie raz jeszcze na podstawie nowych próbek. Po co tak to się robi? Po to, aby ostatecznie wykluczyć ryzyko błędu ludzkiego. Wydając Państwu wynik laboratorium ma pewność, że badanie było wykonane na Państwa próbkach. Stąd też proszeni są Państwo o to, aby pobierać próbki dwa razy od każdej badanej osoby.

Przy każdej analizowanej serii próbek dodatkowo oznaczane są tzw. kontrole pozytywne i negatywne. Co to oznacza dla Państwa? Kontrole te pozwalają  dają laboratorium  pewność, że w czasie reakcji PCR prawidłowo namnoży się Państwa DNA i że wymazówki, które są stosowane nie zostały przypadkowo zanieczyszczone.

Ponadto, każdy z pracowników testDNA Laboratorium Sp. z o.o.ma ustalony swój profil DNA, aby móc wykluczyć ryzyko zanieczyszczenia Państwa próbki DNA pracowników laboratorium.

.

Badania DNA— kontrola badań w innych laboratoriach

kontrola jakości w testDNA, jakość badań DNA, jakość badania DNATo, że laboratorium zależy na wydaniu Państwu pewnego wyniku oznacza, że same laboratorium chce mieć pewność co do powtarzalności wyniku w innym laboratorium. Zauważcie Państwo, że czasami oferta między poszczególnymi laboratoriami różni się metodą, ilością badanych miejsc na DNA (tzw. “markerów”) czy wykorzystaniem innych odczynników. Jednak niezależnie od tego wynik nie powinien ulec zmianie.

.

Laboratorium daje Państwu pewne badania ponieważ:

  1. Regularnie bierze udział w programach certyfikujących
    Są to zazwyczaj międzynarodowe programy, w których bierze udział bardzo wiele laboratoriów. Celem tych programów jest sprawdzenie tego, czy laboratorium prawidłowo ustala profile genetyczne i czy na ich podstawie prawidłowo wystawiany jest wynik badania ojcostwa.
    Od organizatorów laboratorium otrzymuje tzw. próbki referencyjne, których profile DNA są już ustalone przez organizatorów. Nie zawsze są to „proste” próbki. W rutynowej pracy zakłada się, że na pojedynczej wymazówce powinno się znajdować DNA pochodzące tylko od jednej osoby. Natomiast w trakcie programów certyfikujących otrzymujemy taki materiał, który jest mieszaniną DNA pochodzącego od kilku osób lub taki, który zawiera sygnały wskazujące na obecność wad chromosomowych. Dzięki takim programom laboratorium ma pewność, iż prawidłowo wykonuje badania.
  2. Laboratorium uczestniczy w testach międzylaboratoryjnych
    Jako, że laboratorium jest otwarte na współpracę między laboratoriami, nawet z  konkurentami, dba również o to, aby regularnie porównywać wyniki badań uzyskanych w  testDNA Laboratorium Sp. z o.o. z tymi, które analizowało inne laboratorium.Tego typu testy wymagane są również wtedy, kiedy laboratorium planuje wdrożyć normę ISO 17025.

Bezpłatna rozmowa. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00


Dziękujemy za zaufanie!

.

 

Wszystkie artykuły
Back to Top