Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną i porozmawiaj o badaniu DNA na hemochromatozę!

  • Nie wiesz co może oznaczać nad­mi­ar żelaza?
  • Zas­tanaw­iasz się jakie kole­jne bada­nia wykon­ać?
  • Chcesz wiedzieć do jakiego lekarza się zwró­cić?
  • Chcesz wiedzieć czy badanie gene­ty­czne na mutac­je w genie HFE jest odpowied­nie w Twoim przy­pad­ku?

Umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną z pracownikiem laboratorium genetycznego — specjalistą w temacie hemochromatozy. Zyskasz odpowiedzi na swoje pytania!

  • 30 min­ut bezpłat­nej kon­sul­tacji tele­fon­icznej

Jak umówić termin konsultacji?

1. Skorzystaj z elektronicznego formularza

W celu umówienia się na kon­sul­tację prosimy o wybór prefer­owanego dnia oraz godziny kon­tak­tu w poniższym for­mu­la­rzu. For­mu­la­rz obrazu­je bieżą­cy oraz kole­jny tydzień. Następ­nie wystar­czy podać numer tele­fonu i nasz spec­jal­ista zadz­woni do Państ­wa we wskazanym ter­minie. Kon­sul­tac­ja jest całkowicie anon­i­mowa oraz dar­mowa. Korzys­ta­jąc z niej nie są Państ­wo zobow­iązani do pod­ję­cia jakichkol­wiek kroków. Podany przez Państ­wa numer tele­fonu wyko­rzys­tamy tylko i wyłącznie do jed­no­ra­zowego kon­tak­tu w celu przeprowadzenia kon­sul­tacji.

[app_services] [app_service_providers]
[app_schedule]
[app_schedule add=“1”]
[app_pagination step=“2”]
[app_login] [app_confirmation] [app_paypal]

.

2. Zadzwoń pod numer: 533 484 026

 

Data publikacji: 27/09/2018, Data aktualizacji: 28/09/2018