Certyfikaty jakości i zaświadczenia testDNA Sp. z o.o. Sp. k.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1618

Badania DNA, które nam Państwo zlecacie wykonywane są przez testDNA Sp. z o.o. Sp. k. To laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1618]. Sprawdź dokładny zakres akredytacji…

 

Akredytacja ta jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzenia badań, uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu. Daje również niezbędne gwarancje, że czynności laboratoryjne prowadzone są zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi, zwłaszcza EN ISO/IEC 17025. Wyniki badań wykonanych w akredytowanym laboratorium w zakresie objętym tą akredytacją są honorowane również poza granicami Polski. Więcej

 

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku warunkiem koniecznym wykorzystania wyników badań laboratoryjnych przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości jest uzyskanie akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

test DNA Sp. z o.o. Sp. k. posiada także wiele prestiżowych certyfikatów potwierdzających jakość przeprowadzanych analiz. Regularnie uczestniczy również w międzynarodowych programach biegłości, uzyskując najlepsze oceny. Jakość przeprowadzanych badań potwierdzają również pozytywne opinie Sądów.

Certyfikat GEDNAP 58 i 59 oraz starsze

Certyfikat GEDNAP (German DNA Profiling Group) dokumentuje wiarygodność i najwyższą jakość przeprowadzanych analiz genetycznych. Uznawany jest za najważniejszy system certyfikacji badań genetycznych i na całym świecie stanowi znak rozpoznawczy jakości badań DNA. Jest dowodem najwyższej jakości i kompetencji danego laboratorium. Certyfikat przyznawany jest przez Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej.

Certyfikat ISFG

Prestiżowy certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics) potwierdza jakość badań DNA na ojcostwo. Jest jednym z najważniejszych certyfikatów rekomendujących usługi, jakie laboratorium genetyczne może zdobyć. Przyznawany jest tylko nielicznym laboratorium przez International Society for Forencis Genetics. Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej promuje wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej.

Certyfikat UK NEQAS

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wzięło udział w programie prestiżowej organizacji UK NEQAS, którego celem była zewnętrzna kontrola jakości realizowanych badań genetycznych w kierunku czynnika V Leiden oraz mutacji genu protrombiny. Efekty to certyfikat jakości wydawany przez tę organizację i pewność, że badania wykonywane są według międzynarodowych standardów. UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics) to niezależna jednostka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się prowadzeniem zewnętrznej kontroli badań realizowanych w laboratoriach diagnostycznych (m.in. właśnie genetycznych). Więcej

Międzynarodowy program badania biegłości CTS (Collaborative Testing Service)

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. brało udział w międzynarodowym programie badania biegłości CTS w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych uzyskując zgodność wyników 100%. Dzięki temu została potwierdzona rzetelność, najwyższa jakość i bezstronność wykonywanych badań. Więcej

Labquality

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uczestniczy w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny jakości w medycynie laboratoryjnej Labquality. Jest to program międzylaboratoryjnych badań porównawczych, który obejmuje całościowo procedury analityczne przeprowadzane w laboratoriach medycznych. Misją Labquality jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Więcej

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Laboratorium wpisane jest do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL jest to organ samorządowy, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

Oznaczenie certyfikatem CE

Sterylne wymazówki, na które zostaje pobierany materiał do badań, zostały wykonane według unikalnego patentu naszej firmy. Jakość procesu wytworzenia i sterylizacja jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzięki czemu mamy prawo używać oznaczenia CE na naszych zestawach do pobrania próbek (numer 0197).

Sympozja i szkolenia

Nasi pra­cown­icy nieustan­nie posz­erzają swoją wiedzę i umiejęt­ności również poprzez udział w szkole­ni­ach i sym­poz­jach. Więcej

Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej

 

jakość testDNA, ustalenie ojcostwa pewność

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 31/10/2022