Geny a poziom inteligencji wśród dzieciGeny a poziom inteligencji wśród dzieci

Wpływ genów na inteligencję jest zagadnieniem dość złożonym. Przypuszcza się, że istnieje wiele nieznanych dotąd genów, które w połączeniu z czynnikami środowiska mogą decydować o inteligencji człowieka. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania genetyczne z udziałem tysięcy dzieci i młodzieży dostarczyły nowych informacji na temat genetycznych uwarunkowań zdolności poznawczych, do których zalicza się m.in. kompetencje językowe, pamięciowe czy umiejętność czytania. Specjaliści mają nadzieję, że dzięki zrozumieniu genetycznych mechanizmów wpływających poziom tych zdolności uda się zidentyfikować biomarkery pozwalające określić ryzyko rozwoju zaburzeń neuropsychiatrycznych.

O wynikach najnowszych odkryć naukowców możemy przeczytać w jednym z numerów czasopisma Molecular Psychiatry. Badania były rezultatem ścisłej współpracy ekspertów z takich instytutów naukowych, jak Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, Broad Institute, Harvard Medical School oraz Massachusetts General Hospital (MGH). Owocem ich wspólnych wysiłków było stworzenie oprogramowania służącego do kompleksowej analizy genomowej (ang. genomewide complex trait analysis, GCTA).

Przy użyciu nowego narzędzia naukowcy przyjrzeli się genotypom 3 689 osób pochodzenia europejskiego w wieku od 8 do 21 lat. Wykorzystane w badaniu informacje pochodziły z Philadelphia Neurodevelopmental Cohort – projektu badawczego, w którym udział bierze blisko 10 000 osób. Uczestniczące w eksperymencie dzieci poddane zostały licznym testom sprawdzającym ich zdolności poznawcze. Przeszły one też szczegółowy wywiad psychiatryczny. Eksperyment obejmował analizę tzw. polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, czyli zmian zachodzących w obrębie pojedynczego nukleotydu w DNA. Dzięki niej możliwe stało się zidentyfikowanie różnych wariantów tego samego genu.

Naukowcy dokonali podziału wszystkich badanych zdolności poznawczych na 5 zasadniczych grup: funkcje wykonawcze, pamięć, kompleksowe zdolności poznawcze, zdolności społeczne oraz umiejętność czytania. Następnie starali się oni doszukać wspólnych wariantów genetycznych oraz różnic występujących w zakresie poszczególnych kompetencji. Przykładowo, u 43% badanych stwierdzono obecność tego samego wariantu genetycznego w kontekście umiejętności czytania oraz rozumienia języka. Jest to całkiem logiczne, gdyż sprawność naszego czytania wiąże się pośrednio z kompetencjami językowymi.

Badanie opisane powyżej stanowi pierwszy ważny krok zmierzający do ostatecznego poznania genetycznych czynników leżących u podstaw zdolności poznawczych, które mogą decydować o inteligencji danego człowieka. Odkrycie wzorów genetycznych odgrywających rolę swoistych biomarkerów ułatwiłoby z kolei diagnostykę różnych zaburzeń neuropsychiatrycznych oraz pomogło określić ryzyko ich rozwoju już na etapie wczesnego dzieciństwa.

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej informacji na temat samego badania lub mają inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłatnym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w godzinach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedziałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015