Materiały dla mediów

W tym dziale zna­jdą Państ­wo różnorodne mate­ri­ały przez­nac­zone do wyko­rzys­ta­nia przez dzi­en­nikarzy: logo, info­grafi­ki, porad­ni­ki i filmy. Zaprasza­my też do kon­tak­tu pod numerem tele­fonu 570 070 054 oraz do kon­tak­tu na adres marketing@testDNA.pl.


Logo

For­mat PNG (620 ×311 pix­eli) Otwórz


Infografiki


Poradniki

 

Więcej porad­ników na Slideshare…


Filmy

Więcej filmów na Youtube…


Więcej infor­ma­cji:

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 07/05/2018