Quiz:

Sprawdź, czy Twoje próbki
są odpowiednie do testu na ojcostwo

1.Jaką próbkę pobierzesz
od dziecka?

2.Jaką próbkę pobierasz
od ojca?

img

Data publikacji: 11/02/2018, Data aktualizacji: 09/04/2018