Quiz:

Sprawdź, czy Two­je prób­ki
są odpowied­nie do tes­tu na ojcost­wo

1.Jaką próbkę pobierzesz
od dziecka?

2.Jaką próbkę pobierasz
od ojca?

img