Zajęcia dla studentów Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoZajęcia dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Od października testDNA Laboratorium Sp. z o.o. prowadzi zajęcia dla studentów IV roku kierunku analityki medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach przedmiotu praktyczna nauka zawodu.

 

Szkolenia trwają 6 tygodni i są podzielone na część teoretyczną w formie wykładów oraz praktyczną – w laboratorium badań DNA. Prowadzone są przez zespół diagnostów laboratoryjnych i biotechnologów testDNA Laboratorium Sp. z o.o. w Katowicach.

 

W ramach zajęć studenci zdobywają doświadczenie w pracy z różnymi próbkami DNA (m.in. wymazy z policzka, próbki mikrośladowe i materiał poronny) – w badaniach z zakresu diagnostyki medycznej oraz ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. 

 

Przedmiot praktyczna nauka zawodu jest częścią przygotowania studentów do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Absolwenci kierunku analityka medyczna mogą pracować m.in. w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach z dziedziny genetyki medycznej i biologii oraz zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Ćwiczenia odbywają się w różnych laboratoriach i cieszymy się, że dołączyliśmy do grona placówek biorących udział w kształceniu studentów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Zobacz też:


 

Data publikacji: 22/10/2019, Data aktualizacji: 29/12/2021