Badania DNA – sposób na pewne ustalenie ojcostwa

sposób na pewne ustalenie ojcostwa

Badania DNA są obecnie jedynym narzędziem, które pozwala pewnie ustalić ojcostwo. Za ich pomocą można je albo całkowicie wykluczyć, albo jednoznacznie potwierdzić. Wynik badania genetycznego jest wiarygodny bez względu na to, kiedy zostanie wykonany (w czasie ciąży lub po porodzie) i jakie próbki materiału DNA badanych zostaną w nim użyte. Jak wygląda taki test?

Badania DNA – do ich przeprowadzenia potrzebny jest materiał genetyczny badanych

Taki materiał możemy znaleźć w wymazie z policzka pobranym na wymazówkę, w cebulkach włosowych, w zaschniętej na skrawku materiału plamie krwi, woskowinie z ucha na patyczku kosmetycznym, w wydzielinie z nosa na chusteczce higienicznej i wielu innych przedmiotach, po które codziennie sięgamy. Nie jest istotne, który z nich posłuży nam jako próbka do badania DNA, ponieważ w każdym takim przedmiocie znajduje się taki sam materiał genetyczny (jeśli pochodzą one od jednej osoby). Każdy z nich w nadaje się więc tak samo dobrze do testu w kierunku ustalenia ojcostwa.

Badania DNA – w laboratorium próbki przechodzą przez kilka etapów analizy

Z dostarczonych przez klienta próbek pracownik laboratorium izoluje DNA. Potem namnaża fragmenty tego DNA do milionów kopii i ustala z nich profile genetyczne – osobne dla wszystkich uczestników testu. Każdy człowiek posiada bowiem swój własny, unikalny profil genetyczny. Jest on przez to nazywany nawet „genetycznym odciskiem palca”. Ze względu na to, że profil genetyczny dziecka składa się z elementów w połowie odziedziczonych po matce, a w połowie po ojcu, można go zestawić z ich profilami i na podstawie określić, czy jest między nimi pokrewieństwo. Badania DNA w kierunku biologicznego ojcostwa polegają właśnie na porównaniu profilu genetycznego dziecka z profilem genetycznym potencjalnego ojca – w obu profilach szuka się cech wspólnych i ewentualnych różnic.

Dane zawarte w profilach genetycznych poddawane są następnie analizie statystycznej, na podstawie której dowiadujemy się, czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka.  Warto pamiętać, że informacja, jakiej dostarczają badania DNA jest pewna i jednoznaczna.

Badania DNA – dostępne w ciąży i po porodzie

Badania DNA na ojcostwo w ciąży można zrobić już od 8 tygodnia. DNA dziecka pochodzi wówczas z krwi matki albo zostaje pobrane z płynu owodniowego. Jeśli natomiast badania DNA mają się obyć już po narodzinach dziecka, to klient ma dwie możliwości do wyboru: prywatny lub sądowy test na ojcostwo. Prywatny może zrobić anonimowo i z dowolnych próbek (pobranych nawet w domu). Badania sądowe odbywają się natomiast zgodnie z formalną procedurą.

Data publikacji: 30/03/2017, Data aktualizacji: 27/09/2019