Informacja prasowa z dnia: 10-05-2019

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)26 kwietnia 2019 roku testDNA Laboratorium Sp. z o.o. pozytywnie przeszło kolejną kontrolę Polskiego Centrum Akredytacji. Tym samym został utrzymany certyfikat PCA w zakresie stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025 przyznany w 2016 roku. Potwierdza to utrzymującą się przez lata pewność i rzetelność wykonywanych badań genetycznych z zakresu ustalenia ojcostwa.

testDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1618]. Zakres akredytacji…

Regularne kontrole są gwarancją pewności badań

Laboratorium od momentu otrzymania certyfikatu podlega regularnej kontroli przez przedstawicieli PCA. Sprawdzają, czy w dalszym ciągu korzysta ono z rozwiązań wprowadzonych w czasie akredytacji i czy wyniki badań są wciąż tak samo pewne.

– Akredytacja jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji do przeprowadzenia badań, uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu, a także zapewnieniem, że laboratorium działa zgodnie z międzynarodowymi standardami. Potwierdzenie pewności badań przez PCA już czwarty raz jest dla nas dużym sukcesem – opowiada Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. – Jest także istotne dla naszych klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ponieważ zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być użyte przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko wtedy, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Dzięki akredytacji wyniki testów na ojcostwo mogą być wykorzystane w sądzie. Są honorowane również poza granicami Polski.

W jaki sposób laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji?

W celu udowodnienia, że procedura badawcza stosowana w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jest pewna, nie zmienia się i jest dopasowana do panujących w nim warunków, przez wiele miesięcy były definiowane procedury, trwała reorganizacja pracy i przeprowadzano analizy oraz kontrole. Działania obejmowały m.in.:

  • walidację wszystkich etapów badań, aparatury i pomiarów,
  • opracowanie 16 procedur ogólnych i jednej badawczej,
  • ocenę programu zapewnienia jakości badań przez komisję (program obejmuje m.in. powtórną analizę w przypadku otrzymania wyniku wykluczającego pokrewieństwo),
  • regularną kontrolę sprzętu,
  • zapewnianie sterylnych warunków pracy,
  • ustalenie profili genetycznych pracowników laboratorium w celu identyfikacji ewentualnych zanieczyszczeń DNA,
  • obowiązkowe przejście specjalnego systemu szkoleń przez każdego nowego pracownika.

Inne kontrole jakości w laboratorium

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. posiada również inne certyfikaty – przyznane przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 54, 55, 52, 51, 19, 48) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości, m. in. Collaborative Testing Services (CTS) oraz United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics (UK NEQAS).

Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodność wyników w testach na ojcostwo w programie biegłości Collaborative Testing Services (CTS) posiadającym akredytację ISO/IEC 17043:2010 i organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology).


testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1618 (Zakres akredytacji…). Należy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu diagnostyki medycznej oraz ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa. Najwyższa jakość badań realizowanych w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. została potwierdzona licznymi certyfikatami, przyznanymi m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości m.in. Collaborative Testing Services (CTS), United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics (UK NEQAS). Zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: eksperci ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, lekarze, diagności laboratoryjni i biotechnolodzy. Dzięki współpracy z cenionymi specjalistami pacjentom udostępniana jest możliwość skorzystania z konsultacji z genetykami, dietetykami, psychologami oraz gastrologami. Badania dostępne są w całej Polsce – testDNA Laboratorium Sp. z o.o. posiada ponad 200 punktów pobrań, a zestawy do pobrania próbek DNA znajdują się dodatkowo w ponad 150 aptekach. Koordynuje również przeprowadzanie badań w zagranicznych laboratoriach. Dotyczy to przede wszystkim rzadkich chorób genetycznych, których diagnostyka w Polsce nie jest jeszcze możliwa. Marka testDNA jest obecna na polskim rynku już od 15 lat. W tym czasie laboratorium wykonało analizy dla ponad 250 000 pacjentów i zdobyło zaufanie sądów, prokuratury i lekarzy.

 

Zobacz też:


 

Data publikacji: 10/05/2019, Data aktualizacji: 28/12/2021