testDNA Laboratorium Sp. z o.o. po raz 4 przeszło audyt PCA

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

Informacja prasowa z dnia: 10-05-2019

26 kwietnia 2019 roku testDNA Laboratorium Sp. z o.o. pozytywnie przeszło kolejną kontrolę Polskiego Centrum Akredytacji. Tym samym został utrzymany certyfikat PCA w zakresie stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025 przyznany w 2016 roku. Potwierdza to utrzymującą się przez lata pewność i rzetelność wykonywanych badań genetycznych z zakresu ustalenia ojcostwa.

testDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji / , . Zakres akredytacji…

Certyfikowane laboratorium badań DNA – potwierdzenie wysokich kompetencji

TestDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji / , . Pełny zakres akredytacji…

Jest to oficjalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań a także uznaniem:

 • wiarygodności,
 • bezstronności
 • niezależności w działaniu.

Jednym słowem jest dla Państwa gwarancją uzyskania pewnego wyniku Laboratorium

certyfikat
Oceń

Regularne kontrole są gwarancją pewności badań

Laboratorium od momentu otrzymania certyfikatu podlega regularnej kontroli przez przedstawicieli PCA. Sprawdzają, czy w dalszym ciągu korzysta ono z rozwiązań wprowadzonych w czasie akredytacji i czy wyniki badań są wciąż tak samo pewne.

 • Akredytacja jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji do przeprowadzenia badań, uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu, a także zapewnieniem, że laboratorium działa zgodnie z międzynarodowymi standardami. Potwierdzenie pewności badań przez PCA już czwarty raz jest dla nas dużym sukcesem – opowiada Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. – Jest także istotne dla naszych klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ponieważ zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być użyte przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko wtedy, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Dzięki akredytacji wyniki testów na ojcostwo mogą być wykorzystane w sądzie. Są honorowane również poza granicami Polski.

W jaki sposób laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji?

W celu udowodnienia, że procedura badawcza stosowana w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jest pewna, nie zmienia się i jest dopasowana do panujących w nim warunków, przez wiele miesięcy były definiowane procedury, trwała reorganizacja pracy i przeprowadzano analizy oraz kontrole. Działania obejmowały m.in.:

 • walidację wszystkich etapów badań, aparatury i pomiarów,
 • opracowanie 16 procedur ogólnych i jednej badawczej,
 • ocenę programu zapewnienia jakości badań przez komisję (program obejmuje m.in. powtórną analizę w przypadku otrzymania wyniku wykluczającego pokrewieństwo),
 • regularną kontrolę sprzętu,
 • zapewnianie sterylnych warunków pracy,
 • ustalenie profili genetycznych pracowników laboratorium w celu identyfikacji ewentualnych zanieczyszczeń DNA,
 • obowiązkowe przejście specjalnego systemu szkoleń przez każdego nowego pracownika.

Inne kontrole jakości w laboratorium

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. posiada również inne certyfikaty – przyznane przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 54, 55, 52, 51, 19, 48) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości, m. in. Collaborative Testing Services (CTS) oraz United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics (UK NEQAS).

Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodność wyników w testach na ojcostwo w programie biegłości Collaborative Testing Services (CTS) posiadającym akredytację ISO/IEC 17043:2010 i organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology).


testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1618 (Zakres akredytacji…). Należy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu diagnostyki medycznej oraz ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa. Najwyższa jakość badań realizowanych w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. została potwierdzona licznymi certyfikatami, przyznanymi m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości m.in. Collaborative Testing Services (CTS), United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics (UK NEQAS). Zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: eksperci ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, lekarze, diagności laboratoryjni i biotechnolodzy. Dzięki współpracy z cenionymi specjalistami pacjentom udostępniana jest możliwość skorzystania z konsultacji z genetykami, dietetykami, psychologami oraz gastrologami. Badania dostępne są w całej Polsce – testDNA Laboratorium Sp. z o.o. posiada po300 punktów pobrań, a zestawy do pobrania próbek DNA znajdują się dodatkowo w ponad 150 aptekach. Koordynuje również przeprowadzanie badań w zagranicznych laboratoriach. Dotyczy to przede wszystkim rzadkich chorób genetycznych, których diagnostyka w Polsce nie jest jeszcze możliwa. Marka testDNA jest obecna na polskim rynku już od 20 lat. W tym czasie laboratorium wykonało analizy dla ponad 250 000 pacjentów i zdobyło zaufanie sądów, prokuratury i lekarzy.

 

Zobacz też:

 

Oceń
Wszystkie artykuły
Back to Top