WYSYŁKA KURIEREM GRATIS!

 

Co należy zrobić?

  • Zamówić pry­wat­ny test na ojcost­wo w naszym sklepie inter­ne­towym, tele­fon­icznie lub mailowo —  zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wysyłamy kuri­erem bez dodatkowych opłat.

Kiedy zestaw zostanie wysłany?

  • Jeśli zamówie­nie zostanie złożone do godz. 14:00 zestaw zostanie wysłany w ten sam dzien.*

*doty­czy dni roboczych oraz zamówień płat­nych przy odbiorze, z zak­się­gowaną wpłatą i przesłanym wcześniej potwierdze­niem.

Zestaw dostępny „od ręki”

  • Na tere­nie całej Pol­s­ki współpracu­je­my z apteka­mi, w których mogą Państ­wo zakupić nasz zestaw „od ręki”. Pełną listę aptek zna­jdą Państ­wo TUTAJ
  • Na tere­nie całej Pol­s­ki współpracu­je­my z przy­chod­ni­a­mi, w których również mogą Państ­wo zakupić zestaw od ręki lub przyjść na pobranie wymazu a także zostaw­ić pobrane prób­ki. Pełną listę przy­chod­ni zna­jdą Państ­wo TUTAJ

Zestaw lub badanie możesz zamówić poniżej. Każde badanie wykonujemy dwa razy! Gwarancja stałej ceny — podana cena jest ostateczna (żadnych ukrytych kosztów).

pro­moc­ja

Badanie DNA na ojcostwo na miejscu w przychodni

Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia. Wynik już w 3 dni robocze.cennik_img

Odbiór próbek
Raty

Badanie DNA (w cenie jest zestaw do pobrania próbek)

Test możesz zro­bić samemu w domu. Prób­ki odbierze­my od Ciebie kuri­erem lub możesz je przynieść do naszej przy­chod­ni. Badanie dowol­nych próbek-włosy, szc­zotecz­ka do zębów itp.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty

Zestaw do pobrania próbek w domu

Pobierz prób­ki samodziel­nie w domu — wymazy z policz­ka lub inne np. włosy, sztućce, smoczek itp.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty

 

 Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 08/02/2017