Badanie mutacji czynnika V Leiden

Inne nazwy badania: czynnik V Leiden, mutacja Leiden, czynnik V krzepnięcia, Leiden (mutacja G1691A/R506Q), faktor V Leiden

W takich sytuacjach wykonaj badanie mutacji V Leiden

V-Leiden

 

Oce­nia się, że nawet co 10 osoba w Polsce może być
nosi­cielem mutacji czyn­nika V Lei­den. Wpływa ona nie
tylko na zwięk­sze­nie ryzyka wys­tąpi­enia zakrzepicy,
udaru mózgu czy zawału serca, ale także na poronienia
samoistne i patolo­gie ciąży. Więk­szości z nich można
skutecznie prze­ci­wdzi­ałać. Dlat­ego też tak ważna jest
jak najszyb­sza diag­nos­tyka pozwala­jąca na pod­ję­cie leczenia.

 

Dlaczego warto wykonać badanie rozszerzone?200-przychodni

Aż 12% pac­jen­tów z mutacją czyn­nika V Lei­den posi­ada także mutację genu pro­trom­biny. Dlat­ego też wielu pac­jen­tów decy­duje się na posz­erze­nie bada­nia o pozostałe mutacje mające wpływ na wys­tępowanie poronień oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Posz­er­zony zakres testu obe­j­muje anal­izę aż 6 mutacji
w tym. min.: mutację genu pro­trom­biny (F2), dwie mutacje genu MTHFR C677T i A1298C oraz mutację
w genie PAI-1.
Warto wiedzieć, że w przy­padku kobiet ciężarnych szczególne znacze­nie może mieć
wys­tępowanie mutacji genu MTHFR — wpływa ona na upośledze­nie wchła­ni­a­nia kwasu foliowego — tak bardzo ważnego dla praw­idłowego roz­woju ciąży.

Jak wykonać badanie mutacji czynnika
V Leiden?

Większość naszych pacjentów pobiera próbki do badania mutacji czynnika V Leiden samodzielnie w domu.
Do badania wykorzystywany jest wymaz z policzka. Jego pobranie jest bardzo proste, bezbolesne i trwa kilkanaście sekund. Twoje próbki są też ubezpieczone na wypadek nieprawidłowego pobrania, zatem możesz czuć się w pełni bezpiecznie.

.
Zamów zestaw do samodzielnego pobrania przez naszą stronę www, a my wyślemy Ci go darmowym
 kurierem pod wskazany adres.

.

.

Badanie wykonywane z wymazu z policzka jest tak samo pewne i czułe jak test z krwi (nasze DNA jest niezmienne bez względu na miejsce, z którego jest izolowane). Do realizacji badania wykorzystujemy certyfikowane odczynniki IVD CE i jest ono wykonywane metodą QF-PCR.

 

 

Badanie mutacji
czynnika V Leiden

Badanie mutacji czynnika V Leiden
Zestaw do pobrania próbek + wysyłka
Wynik już w 10-14 dni roboczych
Cena: 217,-

Badanie rozszerzone (pakietowe)badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-zalecane

Badanie mutacji czynnika V Leiden
Badanie mutacji PAI-1
Badanie mutacji w genie MTHFR (C677T, A1298C)
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie protombiny
Zestaw do pobrania próbek + wysyłka
Wynik już w 10-14 dni roboczych
Cena: 330,-

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-promocja

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-mapa

Jeśli chcesz:

  • uzyskać więcej informacji
    na temat badania mutacji czynnika V Leiden lub badania pakietowego
  • zamówić zestaw lub umówić się na pobranie w 1 z 200 placówek

zadzwoń i porozmawiaj z naszą konsultantką medyczną, która udzieli Ci szczegółowych informacji.

 

Dowiedz się więcej:

Mutacja genu MTHFR i jej wpływ na ciążę
Trombofilia wrodzona
Dlaczego warto samodzielnie pobrać wymaz z policzka?
Czynnik V Leiden badanie
Dowiedz się więcej o innych badaniach: badanie przyczyny poronienia, badanie wad genetycznych po poronieniu, badanie płci płodu po poronieniu

Popularne badania: trombofilia a ciąża, zakrzepica w ciąży, badanie mthfr, czynnik V Leiden badanie, poronienia nawykowe, badania po poronieniu, badanie po poronieniu, genetyczne przyczyny poronień, ciąża po poronieniu, badanie płci po poronieniu, urlop macierzyński po poronieniu, zasiłek pogrzebowy po poronieniu, pogrzeb po poronieniu