Badanie mutacji czynnika V Leiden

Inne nazwy badania: czynnik V Leiden, mutacja Leiden, czynnik V krzepnięcia, Leiden (mutacja G1691A/R506Q), faktor V Leiden

W takich sytuacjach wykonaj badanie mutacji V Leiden

V-Leiden

 

Oce­nia się, że nawet co 10 osoba w Polsce może być
nosi­cielem mutacji czyn­nika V Lei­den. Wpływa ona nie
tylko na zwięk­sze­nie ryzyka wys­tąpi­enia zakrzepicy,
udaru mózgu czy zawału serca, ale także na poronienia
samoistne i patolo­gie ciąży. Więk­szości z nich można
skutecznie prze­ci­wdzi­ałać. Dlat­ego też tak ważna jest
jak najszyb­sza diag­nos­tyka pozwala­jąca na pod­ję­cie leczenia.

 

Dlaczego warto wykonać badanie rozszerzone?200-przychodni

Aż 12% pac­jen­tów z mutacją czyn­nika V Lei­den posi­ada także mutację genu pro­trom­biny. Dlat­ego też wielu pac­jen­tów decy­duje się na posz­erze­nie bada­nia o pozostałe mutacje mające wpływ na wys­tępowanie poronień oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Posz­er­zony zakres testu obe­j­muje anal­izę aż 6 mutacji w tym. min.: mutację genu pro­trom­biny (F2), dwie mutacje genu MTHFR C677T i A1298C oraz mutację w genie PAI-1. Warto wiedzieć, że w przy­padku kobiet ciężarnych szczególne znacze­nie może mieć wys­tępowanie mutacji genu MTHFR — wpływa ona na upośledze­nie wchła­ni­a­nia kwasu foliowego — tak bardzo ważnego dla praw­idłowego roz­woju ciąży.

Jak wykonać badanie mutacji czynnika V Leiden?

Większość naszych pacjentów pobiera próbki do badania mutacji V Leiden samodzielnie
w domu. Do badania wykorzystywany jest wymaz z policzka. Jego pobranie jest bardzo proste, bezbolesne i trwa kilkanaście sekund. Twoje próbki są też ubezpieczone na wypadek nieprawidłowego pobrania, zatem możesz czuć się w pełni bezpiecznie. Badanie wykonywane z wymazu z policzka jest tak samo pewne i czułe jak test z krwi (nasze DNA jest niezmienne bez względu na miejsce, z którego jest izolowane).

 

 

Badanie mutacji
czynnika V Leiden

Badanie mutacji czynnika V Leiden
Zestaw do pobrania próbek + wysyłka
Wynik już w 10-14 dni roboczych
Cena: 217,-

Badanie rozszerzone (pakietowe)badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-zalecane

Badanie mutacji czynnika V Leiden
Badanie mutacji PAI-1
Badanie mutacji w genie MTHFR (C677T, A1298C)
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie protombiny
Zestaw do pobrania próbek + wysyłka
Wynik już w 10-14 dni roboczych
Cena: 330,-

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-promocja

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-mapa

 

Dowiedz się więcej:

Mutacja genu MTHFR i jej wpływ na ciążę
Trombofilia wrodzona
Dlaczego warto samodzielnie pobrać wymaz z policzka?
Czynnik V Leiden badanie
Dowiedz się więcej o innych badaniach: badanie przyczyny poronienia, badanie wad genetycznych po poronieniu, badanie płci płodu po poronieniu


 Porozmawiaj z nami o badaniu

 Godziny konsultacji telefonicznej: Poniedziałek-piątek: 7:00-23:00, weekendy i święta: 8:00-21:00


Kierownik Działu Obsługi Klienta:

  • Magdalena Siedlińska

Konsultanci ds. medycznych:

  • Aleksandra Kłudkowska
  • Joanna Musiał
ms
ak
jm

.

Zadzwoń do nas!

.