Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99.9999% a nie 100%?

01Klienci nierzadko zadają nam pytanie, dlaczego wynik nie potwierdza ojcostwa na 100%. Wielu z Państwa uważa, że taki wynik jest mniej pewny. Nie jest to prawdą. Badania ojcostwa, i inne zakresu kryminalistyki, w których określa się tzw. siłę dowodu opierają się na analizie prawdopodobieństwa.

 

Przy ustalaniu ojcostwa laboratorium określa jak bardzo prawdopodobne jest, że badany mężczyzna, jest biologicznym ojcem danego dziecka, w porównaniu z sytuacją kiedy, zupełnie inny mężczyzna mógłby być biologicznym ojcem tego dziecka. Czyli innymi słowy badane sa 2 hipotezy: czy ojcostwo jest potwierdzone czy wykluczone.

 

Pojawia się zatem pytanie, dlaczego w wynikach potwierdzających ojcostwo stosuje się wynik prawdopodobieństwa 99,9999%, a nie 100%? Jest tak, ponieważ testy na ojcostwo należy zawsze traktować w kategoriach „probabilistycznych”, czyli innymi słowy teoretycznie zakłada się, że w jednej populacji może pojawić się ten sam profil DNA u dwóch różnych osób, niespokrewnionych ze sobą. Takie teoretyczne ryzyko istnieje, jednak w praktyce jest ono bliskie zeru, zwłaszcza jeśli prawdopodobieństwo ojcostwa będzie ponad 99,9999%.

 

Na pewno duży wpływ na pewność wyniku ma ilość badanych markerów. Część laboratoriów ustala ojcostwo na podstawie 16 markerów genetycznych, co w niektórych sytuacjach – zwłaszcza kiedy badany jest tylko ojciec i dziecko – może dać prawdopodobieństwo niższe niż 99,9999%, wówczas zaleca się rozszerzenie badania o większą ilość markerów lub włączenie matki do badania.

 

Przy analizie 24 markerów bardzo rzadko uzyskuje się prawdopodobieństwo ojcostwa mniejsze niż 99,9999%. Stąd zalecane jest, aby zwłaszcza przy badaniu tylko ojca i dziecka analizować właśnie 24 markery genetyczne.

Jak to się oblicza?

Badając Państwa próbki laboratorium analizuje zawsze 24 markery genetyczne (specjalne miejsca na DNA) takie jak np.: TPOX, vWA, Penta E, D12S11 i inne.
W końcowym etapie badania w każdym z tych markerów mamy wyznaczone po 2 liczby, np.: marker TH01 u danej osoby posiada liczbę: 7,8. Dla laboratorium te liczby to allele (czyli różne kopie tego samego genu), które odziedziczone zostały od matki i ojca. Tak więc jedna z tych liczb jest odziedziczona po matce, a druga po ojcu.

 

Dla każdego z 24 markerów obliczana jest oddzielnie tzw. szansa ojcostwa (PI- paternity index). Nie jest to łatwe do opisania, jednakże w dużym skrócie polega to zastosowaniu wzorów matematycznych opracowanych przez guru analiz statystycznych Charlsa Brennera oraz skorzystaniu z bazy danych wybranej populacji.

 

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. korzysta z bazy zawierającą populację polską, ale posiada też inne bazy populacyjne, z których korzysta, kiedy badani są obcokrajowcy. Te wyżej wymienione liczby w markerze TH01 (7,8) występują w danej populacji z określoną częstotliwością (tego dowiadujemy się z bazy danych), i właśnie ta częstotliwość jest podstawiana do wzorów matematycznych, z których obliczana jest szansa ojcostwa dla każdego markera oddzielnie. Następnie obliczana jest łączna szansa ojcostwa dla wszystkich markerów i korzystając z kolejnego wzoru oszacowane zostaje prawdopodobieństwo ojcostwo.

 

Łączna szansa ojcostwa mówi nam o na ile razy bardziej prawdopodobne jest, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem, niż nim nie jest, ponieważ ojcem może być całkowicie inny mężczyzna z tej samej populacji ludzkiej. Łączna szansa ojcostwa może mieć wartość od 0 do nieskończoności.
W przypadku kiedy uzyskujemy wartość 0, wtedy ojcostwo danego mężczyzny jest wykluczone w 100%. Im większą wartość uzyskujemy, tym bardziej prawdopodobne jest, że mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka.

 

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii pewne wynik potwierdzające ojcostwo to takie, które uzyskują prawdopodobieństwo ojcostwa powyżej 99,9999%. W genetyce sądowej taki wynik określany jest jako „prawdopodobieństwo graniczące z pewnością”.

 


Bezpłatna rozmowa i czat – pomoc 7 dni w tygodniu
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta

Pon-pt: 7:00 – 23:00
Weekendy i święta: 8:00 – 21:00

 

.