Badania DNA – ojcostwo można ustalić za życia, jak i po śmierci ojca

badanie DNA na ojcostwo po śmierci ojca, badania DNA na ojcostwo po śmierci ojca, badanie DNA po śmierci ojca, badania DNA po śmierci ojca Badania DNA w kierunku biologicznego ojcostwa można przeprowadzić zarówno za życia, jak i po śmierci domniemanego ojca. Jeśli pogrzeb się jeszcze nie odbył, próbki można pobrać bezpośrednio od zmarłego, jeśli tak, to do badania DNA wykorzystuje się natomiast jego rzeczy osobiste lub próbki DNA pobrane od najbliższych krewnych.

.

.

.

Badania DNA – materiał genetyczny zmarłego można znaleźć na jego rzeczach osobistych

Szczoteczce do zębów, maszynce do golenia, niedopałku papierosa czy zużytej chusteczce higienicznej albo zaschniętej na plastrze plamie krwi. Badania DNA wykonywane przy użyciu tego typu materiałów fachowo nazywa się analizą mikrośladów. Z dostarczonych (najczęściej przez rodzinę zmarłego) próbek laboratorium izoluje DNA. Następnie ustala unikalny profil genetyczny mężczyzny i porównuje z profilem genetycznym dziecka. Wynik badania DNA dostarcza pewnej informacji na temat ojcostwa, które zostaje jednoznacznie potwierdzone albo wykluczone.

 

Czasem rodzina nie posiada jednak żadnych rzeczy osobistych zmarłego, które mogłyby się nadać do badania DNA. Zwłaszcza jeśli od śmieci mężczyzny do podjęcia decyzji o teście na ojcostwo minęło trochę czasu. Nie zamyka to jednak drogi do pewnego ustalenia ojcostwa. Wtedy do badania DNA z powodzeniem może włączyć się najbliższa rodzina nieżyjącego mężczyzny.

.

Badania DNA – jeśli dziecko jest chłopcem można wykonać analizę chromosomu Y

Po tę metodę badania DNA laboratorium sięga, jeśli dziecko jest chłopem i istnieje możliwość włączenia do testu męskich członków rodziny nieżyjącego mężczyzny. Chromosom Y jest bowiem chromosomem płciowym występującym wyłącznie u osób płci męskiej. Mężczyźni przekazują go sobie z pokolenia na pokolenie – ojciec synowi, a ten swojemu synowi itd. W związku z tym, że ulega on bardzo niewielkim zmianom, u wszystkich członków rodziny wygląda identycznie. Zmarły mężczyzna będzie miał więc taki sam chromosom Y jak jego brat, ojciec czy dziadek, oczywiście pod warunkiem istnienia między nimi pokrewieństwa. Porównanie chromosomu Y dziecka (chłopca) z chromosomem Y krewnego zmarłego potencjalnego ojca powala zatem nie bezpośrednio, ale równie pewnie ustalić ojcostwo.

.

Badania DNA – jeśli dziecko jest dziewczynką przeprowadza się analizę statystyczną

W tym przypadku nie ma możliwości wykonania badania DNA na podstawie analizy chromosomu Y, ponieważ dziewczynki go nie posiadają. Próbki pobiera się wtedy np. od matki albo siostry zmarłego i ustala ich profile genetyczne. Następnie są one porównywane z profilem genetycznym dziewczynki. Badania DNA wykonywane są metodą laboratoria nazywają analizą statystyczną.

Data publikacji: 24/09/2016, Data aktualizacji: 26/09/2019