Ekspert wyjaśnia

Często Pacjenci pytają nas, co się dzieje z ich próbkami po przyjściu do laboratorium, co znajduje się na wyniku badania, dlaczego przy potwierdzeniu ojcostwa nie ma wartości 100%. Na te i inne pytania odpowiadają eksperci: Barbara Prokurat, ekspert z zakresu ustalania ojcostwa i biologicznego pokrewieństwa, pełniący funkcję biegłego sądowego oraz adwokat Ewa Rostkowska. 

 

Spis artykułów:

Analiza statystyczna – dlaczego jest tak ważnym elementem każdego testu na ojcostwo?
Dlaczego badanie ojcostwa z próbek śladowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia?
Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium?
Jakie informacje zawiera Państwa wynik testu na ojcostwo?
Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%?
Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?


ekspert o testach na ojcostwo

mgr Barbara Prokurat

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych, nadzorując uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest także pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.


ekspert o testach na ojcostwo

Ewa Rostkowska

Prowadzi Kance­larię Adwokacką w Chor­zowie przy ul. Wol­ności 124. Wpisana na listę adwokatów Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Katow­icach. Adwokat prowadzi sprawy karne, rodzinne, cywilne oraz gospo­dar­cze.

.

.

.


Analiza statystyczna – dlaczego jest tak ważnym elementem każdego testu na ojcostwo

Dzięki analizie statystycznej wynik testu na ojcostwo jest pewny i jednoznaczny. Analiza statystyczna zwiększa również wartość dowodu z badania, a użyte do jej przeprowadzenia oprogramowanie komputerowe pozwala zredukować ryzyko błędu ludzkiego praktycznie do zera. Czytaj całość >> 

Dlaczego badanie ojcostwa z próbek śladowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia

Materiał genetyczny znajdujący się w próbkach śladowych jest często niższej jakości. Jest go mniej, nierzadko bywa też zanieczyszczony obcym materiałem genetycznym. Już samo rozdzielenie dwóch różnych DNA z jednej próbki wymaga ogromnej wprawy ze strony pracowników laboratorium, którzy wykonują badanie oraz znajomości dodatkowych technik analizy laboratoryjnej. Laboranci muszą wiedzieć, jakich odczynników użyć w konkretnym przypadku oraz którą z dostępnych technik analizy i izolacji DNA wykorzystać, aby uzyskać pewny wynik Czytaj całość >>

Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium

Kiedy Państwa próbki zostają dostarczone do laboratorium, są ewidencjonowane. Co to oznacza? Państwa zlecenie otrzymuje unikatowy numer, a każdej próbce nadawany jest indywidualny numer (tzw. sample ID). Przy administrowaniu zleceniami korzystamy ze specjalnego, zwalidowanego, oprogramowania, które zabezpiecza przed nadaniem tego samego numeru próbki czy zlecenia, a tym samym wyklucza możliwość zamiany próbek między zleceniami. Przestrzeganie określonych procedur to dla nas codzienny obowiązek. Czytaj całość >>

Jakie informacje zawiera Państwa wynik testu na ojcostwo

Wyniki naszych badań zawierają 11 istotnych elementów, które świadczą o rzetelnym wykonaniu badania i wydaniu Państwu pewnego rezultatu. Do tych elementów zalicza się m.in.: numer sprawozdania, hologram, opis stanu próbki, sample ID, marker, profil genetyczny, informację o jednostce wykonującej test, opis metody, wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności oraz podpisy osób wykonujących i autoryzujących test. Czytaj całość >>

Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%

Klienci nierzadko zadają nam pytanie, dlaczego wynik nie potwierdza ojcostwa na 100%. Wielu z Państwa uważa, że taki wynik jest mniej pewny. Nie jest to prawdą. Badania ojcostwa i inne zakresu kryminalistyki, w których określa się tzw. siłę dowodu, opierają się na analizie prawdopodobieństwa. Przy ustalaniu ojcostwa określamy, jak bardzo prawdopodobne jest, że badany mężczyzna jest biologicznym ojcem danego dziecka w porównaniu z sytuacją, kiedy zupełnie inny mężczyzna mógłby być biologicznym ojcem tego dziecka. Czytaj całość >>

Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie

Wynik prywatnego badania na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie – najczęściej jako dowód wstępny. Jest tak samo pewny jak rezultat badania wykonywanego do celów sądowych. Pełną moc dowodową ma jednak ten drugi. Wynika to m.in. z potwierdzenia tożsamości badanych i pobrania próbek DNA w obecności świadków. Materiał do badania prywatnego można pobrać w domu i nie ma potwierdzenia, że pochodzi on od właściwych osób. Jeśli badani są tylko dziecko i ojciec (co w testach prywatnych zdarza się dość często), to nie zostaje ustalone macierzyństwo w celu wykluczenia np. podmiany dzieci w szpitalu. Wszystko to sprawia, że pacjenci zastanawiają się, które badanie wybrać. Czytaj całość  >>


Data publikacji: 29/06/2016, Data aktualizacji: 31/05/2021