Tutaj kupisz nasz test ojcostwa od ręki

Nasz domowy test do pobra­nia próbek moż­na zamówić tele­fon­icznie (665 761 161 lub 800 007 771) korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza elek­tron­icznego (dostawa już na następ­ny dzień roboczy) lub kupić od ręki w przy­chod­ni­ach i aptekach współpracu­ją­cych z testD­NA.

Teraz możesz do nas dzwonić i pisać od 8.00 do 24.00 a w weekendy i święta do 21.00

.

Przychodnie Apteki

 

Co zrobić z próbkami do badania DNA?

  1. Pobrane prób­ki możesz do nas odesłać samodziel­nie (w zestaw­ie jest opła­cona kop­er­ta zwrot­na),
  2. Możesz zadz­wonić i zamówić bezpłat­ny odbiór próbek kuri­erem (665 761 161 lub 800 007 771)
  3. Możesz przynieść prób­ki do naszej przy­chod­ni

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

Dzięku­je­my za zau­fanie!

.