Tutaj kupisz nasz test ojcostwa od ręki

Nasz domowy test do pobra­nia próbek moż­na zamówić tele­fon­icznie (665 761 161 lub 800 007 771) korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza elek­tron­icznego (dostawa już na następ­ny dzień roboczy) lub kupić od ręki w przy­chod­ni­ach i aptekach współpracu­ją­cych z testD­NA.

Teraz możesz do nas dzwonić i pisać od 8.00 do 24.00 a w weekendy i święta do 21.00

.

PrzychodnieApteki

 

Co zrobić z próbkami do badania DNA?

  1. Pobrane prób­ki możesz do nas odesłać samodziel­nie (w zestaw­ie jest opła­cona kop­er­ta zwrot­na),
  2. Możesz zadz­wonić i zamówić bezpłat­ny odbiór próbek kuri­erem (665 761 161 lub 800 007 771)
  3. Możesz przynieść prób­ki do naszej przy­chod­ni

 

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

Dzięku­je­my za zau­fanie!

.

Data publikacji: 16/09/2015, Data aktualizacji: 19/04/2018